Drept civil. Succesiuni - Jozsef Kocsis

Drept civil. Succesiuni - Jozsef Kocsis
Preț: 87,00 RON
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2018
Pagini: 400
Categoria: Drept civil

DESCRIERE

Drept civil. Succesiuni - Jozsef Kocsis

 
Cartea "Drept civil. Succesiuni” este conceputa sa faca parte din categoria cursurilor universitare, accentul punandu-se pe sistematizarea materiei in scopul pregatirii examenelor, dar materialul poate constitui si un punct de vedere pentru ulterioarele studii de drept succesoral.

Fiind destinata in primul rand studentilor, ea a urmarit sa acopere in intregime programa disciplinei, caracterizandu-se printr-un limbaj accesibil, concis si clar, dar in masura sa transmita informatiile necesare pentru intelegerea, asimilarea si aprofundarea acestei materii.

Intr-o maniera clara si riguroasa, cursul de "Drept civil. Succesiuni” abordeaza sistematic si exhaustiv materia mostenirii legale si testamentare.

Lucrarea urmareste, in special, noua configuratie a institutiilor devolutiunii succesorale, data de reglementarea aflata in vigoare din octombrie 2011. Pe langa analiza aprofundata a textelor din Codul civil roman, lucrarea contine o bogata jurisprudenta romana si straina, trimiteri la doctrina contemporana, indeosebi cea romana si franceza, si valoroase consideratii de drept comparat.

Cartea ofera explicatiile necesare privitoare la ratiunea pentru care au fost adoptate anumite reglementari din noul Cod civil si ilustreaza unele idei prin exemple concrete, care sa fie de ajutor in special studentilor facultatilor de drept, dar si teoreticienilor si practicienilor dreptului. Problemele teoretice analizate in "Drept civil. Succesiuni” au fost insotite de comentariile doctrinare expuse in literatura de specialitate, precum si de solutiile aduse de practica judiciara.

Autorii cartii sunt doi reputati profesori ai Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Babes-Bolyai, tocmai de aceea "Drept civil. Succesiuni” se doreste a fi un instrument util pentru intelegerea si aprofundarea dreptului succesoral, in special, studentilor acestei Facultati de Drept; insa, lucrarea poate fi utila studentilor si absolventilor oricarei facultati de drept, interesati de promovarea examenelor pentru accesul in profesiile juridice, dar si practicienilor dreptului care interactioneaza cu institutiile dreptului succesoral.

Paul Vasilescu este profesor la Facultatea de drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj si a mai publicat "Drept civil. Obligatii” (2012), "Relativitatea actului juridic civil” (2008), "Regimuri matrimoniale. Parte generala” (2009), a scris cu I. Reghini si S. Diaconescu "Introducere in dreptul civil” (2013), a coordonat volumele "Consumerismul contractual” (2006) si "Cesiunea conventionala de contract” (2007), dupa cum a ingrijit si lucrarea colectiva "M. Muresan – Dictionar de drept civil” (2009).

József Kocsis este lector la Facultatea de drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj si avocat in Baroul Cluj. A mai exercitat functia de judecator (1992-1994), a avut calitatea de cercetator stiintific la Institutul de cercetari socio-umane al Academiei Romane, filiala Cluj (1994-2000) si a participat la redactarea lucrarii colective "M. Muresan – Dictionar de drept civil” (2009).


Cuprins:Capitolul I. Aspecte introductive

    Sectiunea 1. Despre succesiuni in general
        -1. Sediul legal
        -2. Defi nitie
        -3. Terminologie
        -4. Tipuri de succesiuni
        -5. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale
    Sectiunea a 2-a. Deschiderea succesiunii
        -1. Data deschiderii succesiunii
        -2. Locul deschiderii succesiunii

Capitolul II. Conditiile generale ale dreptului de a mosteni

    Sectiunea 1. Capacitatea succesorala
    Sectiunea a 2-a. Vocatia succesorala
    Sectiunea a 3-a. Nedemnitatea succesorala
        -1. Sediul legal
        -2. Fundament
        -3. Sfera de aplicare
        -4. Formele nedemnitatii succesorale
            4. 1. Nedemnitatea de drept
            4. 2. Nedemnitatea judiciara
        -5. Efectele nedemnitatii succesorale
        -6. Inlaturarea efectelor nedemnitatii
        -7. Drept intertemporal

Capitolul III. Mostenirea legala

    Sectiunea 1. Istoric
    Sectiunea a 2-a. Principiile devolutiunii succesorale legale
        -1. Principiul prioritatii claselor de mostenitori
        -2. Principiul proximitatii gradelor de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa de mostenire
            2. 1. Regula
            2. 2. Exceptii
                2. 2. 1. Reprezentarea succesorala
                    2. 2. 1. 1. Justificarea institutiei
                    2. 2. 1. 2. Domeniul de aplicare
                    2. 2. 1. 3. Conditiile reprezentarii succesorale
                    2. 2. 1. 4. Efectele reprezentarii succesorale
        -3. Principiul impartirii mostenirii pe capete, in parti egale, intre mostenitorii din aceeasi clasa si avand acelasi grad de rudenie
            3. 1. Regula
            3. 2. Exceptii
                3. 2. 1. Impartirea mostenirii pe tulpini
                3. 2. 2. Impartirea mostenirii pe linii
    Sectiunea a 3-a. Mostenitorii legali
        -1. Clasa descendentilor
        -2. Clasa ascendentilor privilegiati si colateralilor privilegiati
        -3. Clasa ascendentilor ordinari
        -4. Clasa colateralilor ordinari
        -5. Sotul supravietuitor si drepturile sale succesorale
            5. 1. Calitatea de sot supravietuitor
            5. 2. Dreptul legal de mostenire al sotului supravietuitor
            5. 3. Drepturile speciale ale sotului supravietuitor
                5. 3. 1. Dreptul special asupra mobilierului si obiectelor de uz casnic
                5. 3. 2. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor
    Sectiunea a 4-a. Dreptul comun al desherentei
        -1. Titularul indreptatit sa culeaga mostenirile vacante
        -2. Natura juridica a drepturilor statului asupra mostenirilor vacante
        -3. Specificul dreptului statului, comunei, orasului sau municipiului asupra mostenirilor vacante

Capitolul IV. Mostenirea testamentara

    Sectiunea 1. Testamentul – regim juridic general
        -1. Definitie
        -2. Istorie
        -3. Caracterele juridice ale testamentului
        -4. Proba testamentului
        -5. Interpretarea testamentului
    Sectiunea a 2-a. Formele testamentului
        -1. Testamentele ordinare
            1. 1. Testamentul autentic
            1. 2. Testamentul olograf
            1. 3. Testamentul mistic
        -2. Testamentele privilegiate
            2. 1. Testamentul maritim
            2. 2. Testamentul militar
            2. 3. Testamentul persoanelor izolate fortuit
        -3. Forme testamentare reziduale
            3. 1. Clauzele mortis causa privind sumele de bani depuse la institutiile de credit
            3. 2. Testamentul international
            3. 3. Formele in care un roman, aflat in strainatate, poate dispune mortis causa
    Sectiunea a 3-a. Conditiile de fond ale testamentului
        -1. Capacitatea testamentara
            1. 1. Capacitatea de a dispune prin legat
            1. 2. Capacitatea de a primi prin legat
        -2. Consimtamantul testatorului
        -3. Obiectul testamentului
        -4. Cauza testamentului
            4. 1. Realitatea cauzei
            4. 2. Liceitatea cauzei
    Sectiunea a 4-a. Inefi cacitatea testamentului
        -1. Nulitatea
        -2. Caducitatea
        -3. Revocarea
            3. 1. Clasificari
            3. 2. Retractarea revocarii (art. 1053 C. civ.)

Capitolul V. Principalele dispozitii testamentare

    Sectiunea 1. Legatul
        -1. Notiune
        -2. Desemnarea legatarului
        -3. Categorii de legate
            3. 1. Legatul universal
            3. 2. Legatul cu titlu universal
            3. 3. Legatul cu titlu particular
                3. 3. 1. Legatul bunului altuia
                3. 3. 2. Legatul bunului indiviz
        -4. Efectele legatelor
        -5. Inefi cacitatea legatelor
            5. 1. Nulitatea legatelor
            5. 2. Revocarea legatelor
                5. 2. 1. Revocarea voluntara a legatelor
                5. 2. 2. Revocarea judecatoreasca a legatelor
            5. 3. Caducitatea legatelor
                5. 3. 1. Predecesul legatarului
                5. 3. 2. Incapacitatea legatarului de a primi legatul
                5. 3. 3. Nedemnitatea legatarului
                5. 3. 4. Renuntarea la legat
                5. 3. 5. Decesul legatarului inainte de indeplinirea conditiei suspensive ce afecteaza legatul, conditia avand un caracter pur personal din partea legatarului
                5. 3. 6. Pieirea totala a bunului ce formeaza obiectul legatului, independent de vointa testatorului
            5. 4. Soarta bunurilor care au constituit obiectul unui legat ineficace (art. 1072 C. civ.)
                5. 4. 1. Legatul conjunctiv si dreptul de acrescamant
    Sectiunea a 2-a. Dezmostenirea
        -1. Notiune
        -2. Sediul legal
        -3. Functii
        -4. Tipuri
        -5. Conditiile dezmostenirii
        -6. Efectele dezmostenirii
        -7. Dezmostenirea-sanctiune
    Sectiunea a 3-a. Executia testamentara
        -1. Persoana desemnata executor testamentar
        -2. Atributiile legale ale executorului
        -3. Incetarea executiunii testamentare

Capitolul VI. Limitari ale dreptului de a dispune mortis causa

    Sectiunea 1. Acte interzise asupra succesiunilor nedeschise
        -1. Pacte asupra succesiunilor viitoare
            1. 1. Elemente constitutive
            1. 2. Sanctiune
            1. 3. Exceptii legale
    Sectiunea a 2-a. Partajul de ascendent (art. 1160-1163 C. civ.)
        -1. Istorie
        -2. Forme
            2. 1. Donatia-partaj
            2. 2. Testamentul-partaj
    Sectiunea a 3-a. Substitutiile fideicomisare
        -1. Istorie
        -2. Sediul materiei
        -3. Terminologie
        -4. Natura juridica
        -5. Elemente constitutive
        -6. Efecte juridice
        -7. Inefi cacitatea substitutiei fideicomisare
        -8. Variatiuni pe tema substitutiei fideicomisare
            8. 1. Substitutia vulgara
            8. 2. Dubla liberalitate concomitenta
            8. 3. Dublul legat conditionat
            8. 4. Legatul precativ
            8. 5. Liberalitatea reziduala (art. 1001-1005 C. civ.)
    Sectiunea a 4-a. Rezerva succesorala
        -1. Istoric si justifi care
        -2. Notiune
        -3. Sediul legal
        -4. Caracterele juridice ale rezervei
        -5. Mostenitorii rezervatari
            5. 1. Rezerva descendentilor
            5. 2. Rezerva ascendentilor privilegiati
            5. 3. Rezerva succesorala a sotului supravietuitor
        -6. Cotitatea disponibila a mostenirii
            6. 1. Cotitatea disponibila speciala a mostenirii
                6. 1. 1. Fundament
                6. 1. 2. Natura juridica
                6. 1. 3. Conditii
                6. 1. 4. Calculul cotitatii disponibile speciale
                6. 1. 5. Un rest succesoral. Cui i se cuvine?
                6. 1. 6. Sanctiunea incalcarii cotitatii disponibile speciale
    Sectiunea a 5-a. Reductiunea liberalitatilor excesive
        -1. Stabilirea rezervei si a cotitatii disponibile
            1. 1. Operatiunile necesare stabilirii valorii masei succesorale
            1. 2. Evaluarea bunurilor donate
            1. 3. Prezumtia de donatie
        -2. Modul de operare a reductiunii
            2. 1. Cine poate invoca reductiunea?
            2. 2. Cum se infaptuieste reductiunea?
                2. 2. 1. Reductiunea conventionala
                2. 2. 2. Reductiunea pe cale de exceptie
                2. 2. 3. Actiunea in reductiune
                    2. 2. 3. 1. Termenul de exercitare a actiunii in reductiune
            2. 3. Ordinea reductiunii liberalitatilor excesive
        -3. Efectele reductiunii
        -4. Cazuri speciale de reductiune a liberalitatilor excesive
    Sectiunea a 6-a. Raportul donatiilor
        -1. Notiune
        -2. Deosebirea fata de alte institutii
        -3. Conditiile de existenta a obligatiei de raport
        -4. Modalitati de executare a raportului
            4. 1. Raportul prin preluare
            4. 2. Raportul prin imputatie
            4. 3. Raportul in bani
        -5. Cai procedurale de realizare a raportului
    Sectiunea a 7-a. Imputarea liberalitatilor
        -1. Sediul legal
        -2. Liberalitati supuse imputarii
        -3. Ordinea imputarii

Capitolul VII. Optiunea succesorala si sezina ereditara

    Sectiunea 1. Optiunea succesorala
        -1. Dispozitii generale
            1. 1. Sediul legal
            1. 2. Terminologie
            1. 3. Defi nitie
            1. 4. Natura juridica
            1. 5. Caractere juridice
            1. 6. Termenul de exercitare
            1. 7. Exercitiul dreptului de optiune succesorala
            1. 8. Inefi cacitatea actului de optiune succesorala
        -2. Acceptarea mostenirii
            2. 1. Termenul acceptarii mostenirii
            2. 2. Efectele acceptarii mostenirii
            2. 3. Formele acceptarii mostenirii
                2. 3. 1. Acceptarea voluntara
                    2. 3. 1. 1. Acceptarea expresa
                    2. 3. 1. 2. Acceptarea tacita
                2. 3. 2. Acceptarea fortata
        -3. Renuntarea la mostenire
            3. 1. Termenul renuntarii
            3. 2. Efectele renuntarii la succesiune
            3. 3. Formele renuntarii
            3. 4. Inefi cienta renuntarii
    Sectiunea a 2-a. Sezina ereditara
        -1. Sediul legal
        -2. Defi nitie
        -3. Terminologie
        -4. Istorie
        -5. Subiectii sezinei
        -6. Mijloacele de insezinare
        -7. Caractere juridice
        -8. Efectele sezinei
        -9. Utilitatea practica a sezinei

Capitolul VIII. Obiectul transmisiunii succesorale

    Sectiunea 1. Activul succesoral
        -1. Vecinatati
        -2. Sediul legal
        -3. Cine sunt coindivizarii?
        -4. Obiectul indiviziunii succesorale
        -5. Regimul juridic al indiviziunii succesorale
            5. 1. Regimul juridic al actelor de conservare, de administrare si de dispozitie
            5. 2. Prerogativele coindivizarilor
    Sectiunea a 2-a. Partajul succesoral
        -1. Sediul legal
        -2. Obiectul partajului succesoral
        -3. Cine poate solicita partajul succesoral?
        -4. Cand se poate solicita partajul succesoral?
        -5. Conditiile de validitate ale partajului
        -6. Felurile partajului
        -7. Efectele partajului
            7. 1. Efectul constitutiv al partajului
            7. 2. Obligatia de garantie
        -8. Desfi intarea partajului
        -9. Drepturile creditorului cu privire la imparteala
    Sectiunea a 3-a. Pasivul succesoral
        -1. Continutul pasivului succesoral
            1. 1. Cine suporta pasivul succesoral?
            1. 2. Obligatia mostenitorilor de suportare a pasivului succesoral. Limitele acesteia
                1. 2. 1. Obligatia mostenitorului de a plati pasivul succesoral in limita activului mostenit
                1. 2. 2. Regula divizarii de drept a pasivului succesoral. Exceptii
        -2. Concursul creditorilor in materie succesorala
            2. 1. Concursul intre creditorii succesorali
            2. 2. Concursul dintre creditorii succesorali si creditorii personali ai mostenitorilor
            2. 3. Concursul dintre benefi ciarii unui legat cu titlu particular al carui obiect sunt bunuri de gen si ceilalti creditori
        -3. Contributia mostenitorilor la plata pasivului succesoral
        -4. Aspecte procedurale privind valorifi carea drepturilor impotriva unei succesiuni
            4. 1. Optiunile creditorilor in lipsa unui titlu executoriu
                4. 1. 1. Continuarea procesului cu mostenitorii
                4. 1. 2. Actiunea judiciara impotriva mostenirii
                4. 1. 3. Actiunea impotriva mostenitorilor
            4. 2. Optiunile creditorilor succesorali avand un titlu executoriu impotriva lui de cujus
        -5. Raportul datoriilor
            5. 1. Sediul legal
            5. 2. Raportul datoriilor si raportul donatiilor. Diferentieri
            5. 3. Conditiile raportului datoriilor
            5. 4. Efectele raportului datoriilor

Capitolul IX. Aspecte procedurale si probatorii

    Sectiunea 1. Procedura succesorala notariala
        -1. Defi nitie
        -2. Sediul legal
        -3. Caractere juridice
        -4. Competenta
        -5. Desfasurarea procedurii
        -6. Solutii notariale si acte procedurale
            6. 1. Certifi catul de mostenitor
                6. 1. 1. Sediul materiei
                6. 1. 2. Terminologie
                6. 1. 3. Data eliberarii
                6. 1. 4. Natura juridica
                6. 1. 5. Actiunea in anulare (art. 1134 C. civ.; art. 118)
                6. 1. 6. Functiile succesorale ale certifi catului de mostenitor
    Sectiunea a 2-a. Petitia de ereditate
        -1. Istoric
        -2. Definitie
        -3. Sediul materiei
        -4. Natura juridica
        -5. Vecinatati
        -6. Conditii de admisibilitate
        -7. Efecte
    Sectiunea a 3-a. Elemente de drept international privat
        -1. Norme conflictuale romane
        -2. Norme conflictuale europene
            2. 1. Mecanismul de stabilire a legii aplicabile
            2. 2. Certifi catul european de mostenitor

Bibliografie
Lista de abrevieri

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Drept civil - Cele mai vândute cărți

Created in 0.0685 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.