Drept procesual penal. Partea generala conform noului Cod de procedura penala. Editia a 2-a, revizuita si actualizata

Drept procesual penal. Partea generala conform noului Cod de procedura penala. Editia a 2-a, revizuita si actualizata
Preț: 85,00 RON
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2017
Pagini: 632

DESCRIERE

Drept procesual penal. Partea generala conform noului Cod de procedura penala. Editia a 2-a, revizuita si actualizata - Anastasiu Crisu

 
Cartea Drept procesual penal. Partea generala reprezinta o analiza amanuntita a institutiilor din Partea generala a Codului de procedura penala, astfel cum sunt ele reglementate in noua legislatie in vigoare de la 1 februarie 2014.
Aparitia unei a doua editii a fost determinata atat de epuizarea tirajului primei editii, dar mai ales de numeroasele modificari care au intervenit in aceasta perioada in domeniul procesual penal, care au facut imposibila doar o retiparire, fara interventii asupra continutului lucrarii.

La elaborarea acestei editii au fost avute in vedere modificarile dispozitiilor Codului de procedura penala atat ca urmare a interventiilor legislative (in principal prin O. U. G. nr. 18/2016, dar si prin O. U. G. nr. 6/2016, Legea nr. 75/2016 sau Legea nr. 9/2017), cat si ca o consecinta a admiterii de catre Curtea Constitutionala a unor noi exceptii de neconstitutionalitate in materie. De asemenea, sunt indicate cele statuate de completele specializate ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie in deciziile in interesul legii si hotararile prealabile prin care se asigura interpretarea unitara a legii de procedura penala de catre instantele judecatoresti.

Drept procesual penal. Partea generala cuprinde 9 titluri, urmarind indeaproape structura Codului de procedura penala. Astfel, sunt prezentate:
•    notiuni generale privind procesul penal, normele, faptele si raporturile juridice procesuale penale;
•    izvoarele dreptului procesual penal;
•    aplicarea legii de procedura in spatiu si in timp;
•    principiile fundamentale ale procesului penal;
•    participantii in procesul penal;
•    actiunea penala si actiunea civila in procesul penal;
•    competenta in materie penala;
•    probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii;
•    masurile preventive, masurile de siguranta si alte masuri procesuale;
•    actele procesuale si actele procedurale comune.

Comentariile teoretice sunt realizate intr-un stil clar si accesibil, fiind insotite, pentru o mai buna intelegere, de solutii din jurisprudenta nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Autorul pune accentul pe problemele care pot aparea din interpretarea textelor legale, multe dintre acestea rezultand fie din necorelarea unor dispozitii ale codului, fie din reglementarea unor institutii in dezacord cu normele constitutionale sau conventionale.

Cursul Drept procesual penal. Partea generala asigura cunostintele necesare atat studentilor si masteranzilor, cat si celor care participa la examene de admitere in profesie, de capacitate sau de definitivat ori celor care sustin promovarea in functie.

Dr. Anastasiu Crisu este profesor universitar si conducator de doctorat la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si avocat in Baroul Bucuresti.

Cuprins:


Titlul I. Notiuni privind procesul penal, dreptul procesual penal si stiinta dreptu lui procesual penal

    Capitolul I. Procesul penal
    Capitolul al II-lea. Dreptul procesual penal, ramura distincta de drept. Normele, faptele si raporturile juridice procesuale penale
        Sectiunea 1. Notiunea, obiectul, caracterele si scopul dreptului procesual penal
        Sectiunea a 2-a. Legatura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept
        Sectiunea a 3-a. Norme, fapte si raporturi juridice procesuale penale
            - 1. Normele de procedura penala
            - 2. Faptele juridice procesuale penale
            - 3. Raporturile juridice procesuale penale
    Capitolul al III-lea. Stiinta dreptului procesual penal
        Sectiunea 1. Notiune, obiect si structura. Scop si metode de cercetare
        Sectiunea a 2-a. Legatura stiintei dreptului procesual penal cu alte stiinte

Titlul al II-lea. Izvoar ele dr eptu lui pr ocesua l pena l

    Capitolul I. Notiune
    Capitolul al II-lea. Interpretarea normelor de drept procesual penal
    Capitolul al III-lea. Aplicarea legii procesuale penale romane in spatiu si in timp
        Sectiunea 1. Aplicarea legii procesuale penale romane in spatiu
        Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii procesuale penale romane in timp

Titlul al III-lea. Principiile fundamentale ale procesu lui penal

    Capitolul I. Notiune
    Capitolul al II-lea. Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal
        Sectiunea 1. Consideratii generale
        Sectiunea a 2-a. Principiul legalitatii procesului penal
        Sectiunea a 3-a. Principiul separarii functiilor judiciare
        Sectiunea a 4-a. Prezumtia de nevinovatie
        Sectiunea a 5-a. Principiul aflarii adevarului
        Sectiunea a 6-a. Ne bis in idem
        Sectiunea a 7-a. Principiul oficialitatii
        Sectiunea a 8-a. Caracterul echitabil si termenul rezonabil al procesului penal
        Sectiunea a 9-a. Dreptul la libertate si siguranta
        Sectiunea a 10-a. Garantarea dreptului la aparare
        Sectiunea a 11-a. Respectarea demnitatii umane
        Sectiunea a 12-a. Limba in care se desfasoara procesul penal

Titlul al IV-lea. Participantii in procesul penal

    Capitolul I. Notiunea de participanti
    Capitolul al II-lea. Organele judiciare
        Sectiunea 1. Instantele judecatoresti
        Sectiunea a 2-a. Ministerul Public
        Sectiunea a 3-a. Statutul judecatorilor si procurorilor
        Sectiunea a 4-a. Organele de cercetare penala
    Capitolul al III-lea. Partile in procesul penal si subiectii procesuali principali
        Sectiunea 1. Subiectii procesuali principali
            - 1. Suspectul
            - 2. Persoana vatamata
        Sectiunea a 2-a. Partile in procesul penal
            - 1. Inculpatul
            - 2. Partea civila
            - 3. Partea responsabila civilmente
            - 4. Succesorii, reprezentantii si substituitii procesuali
    Capitolul al IV-lea. Avocatul in procesul penal. Asistenta juridica si reprezentarea
        Sectiunea 1. Avocatul in procesul penal
            - 1. Consideratii generale privind profesia de avocat
            - 2. Drepturile si obligatiile avocatului in procesul penal
        Sectiunea a 2-a. Asistenta juridica
        Sectiunea a 3-a. Reprezentarea

Titlul al V-lea. Actiunile in procesul penal

    Capitolul I. Actiunea in justitie
    Capitolul al II-lea. Actiunea penala
        Sectiunea 1. Definitie, obiect si subiecti. Trasaturile actiunii penale
        Sectiunea a 2-a. Desfasurarea actiunii penale
            - 1. Punerea in miscare a actiunii penale
            - 2. Exercitarea actiunii penale
            - 3. Stingerea actiunii penale
        Sectiunea a 3-a. Cauze care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau care sting actiunea penala (art. 16 CPP)
        Sectiunea a 4-a. Continuarea procesului penal la cererea suspectului sau inculpatului
    Capitolul al III-lea. Actiunea civila
        Sectiunea 1. Conditiile de exercitare a actiunii civile in procesul penal
        Sectiunea a 2-a. Elementele actiunii civile
            - 1. Obiectul actiunii civile
            - 2. Subiectii actiunii civile
        Sectiunea a 3-a. Punerea in miscare si exercitarea actiunii civile
        Sectiunea a 4-a. Raportul dintre actiunea penala si actiunea civila

Titlul al VI-lea. Competenta in materie penala

    Capitolul I. Notiunea de competenta si formele ei procesuale penale
        Sectiunea 1. Notiunea si importanta competentei in materie penala
        Sectiunea a 2-a. Formele competentei in materie penala
            - 1. Formele fundamentale ale competentei
            - 2. Formele subsidiare ale competentei
    Capitolul al II-lea. Competenta functionala, materiala si personala a instantelor judecatoresti
    Capitolul al III-lea. Probleme legate de competenta in materie penala
        Sectiunea 1. Prorogarea de competenta
        Sectiunea a 2-a. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea
            - 1. Incompatibilitatea
            - 2. Abtinerea si recuzarea
            - 3. Sanctionarea incompatibilitatilor
        Sectiunea a 3-a. Declinarea de competenta, conflictele de competenta si exceptiile de necompetenta
            - 1. Declinarea de competenta
            - 2. Conflictele de competenta
            - 3. Verificarea competentei. Exceptiile de necompetenta
        Sectiunea a 4-a. Stramutarea cauzelor penale

Titlul al VII-lea. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii

    Capitolul I. Consideratii generale
    Capitolul al II-lea. Importanta si istoricul institutiei probelor in procesul penal
    Capitolul al III-lea. Probele
    Capitolul al IV-lea. Probatiunea in procesul penal
        Sectiunea 1. Obiectul probatiunii
        Sectiunea a 2-a. Admisibilitatea probelor. Pertinenta, concludenta si utilitatea probelor
        Sectiunea a 3-a. Sarcina probatiunii
        Sectiunea a 4-a. Administrarea probelor
        Sectiunea a 5-a. Aprecierea probelor
    Capitolul al V-lea. Mijloacele de proba si procedeele probatorii
        Sectiunea 1. Consideratii generale
        Sectiunea a 2-a. Audierea persoanelor
            - 1. Declaratiile partilor si ale subiectilor procesuali principali, ca mijloace de proba
                1. 1. Declaratiile suspectului sau ale inculpatului
                1. 2. Declaratia persoanei vatamate
                1. 3. Declaratiile partii civile si ale partii responsabile civilmente
            - 2. Declaratiile martorilor, ca mijloace de proba
            - 3. Modalitati speciale de obtinere a declaratiilor in procesul penal
                3. 1. Audierea prin interpret
                3. 2. Confruntarea
        Sectiunea a 3-a. Identificarea persoanelor si a obiectelor
        Sectiunea a 4-a. Metode speciale de supraveghere sau cercetare
            - 1. Consideratii generale
            - 2. Supravegherea tehnica
            - 3. Obtinerea datelor privind tranzactiile financiare ale unei persoane (art. 1461 CPP)
            - 4. Retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale
            - 5. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reala si a colaboratorilor
            - 6. Participarea autorizata la anumite activitati
            - 7. Livrarea supravegheata
            - 8. Obtinerea datelor de trafic si de localizare prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului
            - 9. Obtinerea de date privind situatia financiara a unei persoane
        Sectiunea a 5-a. Conservarea datelor informatice
        Sectiunea a 6-a. Inscrisurile, ca mijloace de proba
        Sectiunea a 7-a. Mijloacele materiale de proba
        Sectiunea a 8-a. Procedee privind descoperirea si ridicarea inscrisurilor, a mijloacelor materiale de proba si a fotografiilor
            - 1. Ridicarea de obiecte si inscrisuri
            - 2. Perchezitia
                2. 1. Perchezitia domiciliara
                2. 2. Perchezitia corporala
                2. 3. Perchezitia unui vehicul
                2. 4. Perchezitia informatica
        Sectiunea a 9-a. Cercetarea la fata locului (art. 192 CPP)
        Sectiunea a 10-a. Reconstituirea (art. 193 CPP)
        Sectiunea a 11-a. Constatarile si expertizele
            - 1. Constatarile
            - 2. Expertizele
        Sectiunea a 12-a. Fotografierea si luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane
        Sectiunea a 13-a. Comisia rogatorie si delegarea
        Sectiunea a 14-a. Martorii asistenti

Titlul al VIII-lea. Masurile procesuale

    Capitolul I. Notiune. Clasificare
    Capitolul al II-lea. Masurile preventive
        Sectiunea 1. Notiune. Natura juridica a masurilor preventive
        Sectiunea a 2-a. Dispozitii generale privind masurile preventive
            - 1. Luarea masurilor preventive
            - 2. Incetarea de drept, revocarea si inlocuirea masurilor preventive
            - 3. Caile de atac impotriva actelor procesuale prin care se dispune asupra masurilor preventive
            - 4. Verificarea masurilor preventive
        Sectiunea a 3-a. Masurile preventive privite in special
            - 1. Retinerea
            - 2. Controlul judiciar
            - 3. Controlul judiciar pe cautiune
            - 4. Arestul la domiciliul
            - 5. Arestarea preventiva
            - 6. Tratamentul medical sub paza permanenta
            - 7. Dispozitii speciale privind masurile preventive aplicabile minorilor
    Capitolul al III-lea. Masurile de siguranta cu caracter medical
        Sectiunea 1. Obligarea provizorie la tratament medical
        Sectiunea a 2-a. Internarea medicala provizorie
    Capitolul al IV-lea. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii
        Sectiunea 1. Masurile asiguratorii
            - 1. Consideratii generale privind masurile asiguratorii
            - 2. Procedura luarii masurilor asiguratorii privite in special
            - 3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate
        Sectiunea a 2-a. Restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii

Titlul al IX-lea. Actele procesuale si actele procedural comune

    Capitolul I. Actele procesuale si actele procedurale
        Sectiunea 1. Notiunea de act procesual si de act procedural
        Sectiunea a 2-a. Actele procesuale si actele procedurale comune
            - 1. Citatia
            - 2. Comunicarea altor acte procedurale
            - 3. Mandatul de aducere
            - 4. Accesul la bazele electronice de date
        Sectiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite
            - 1. Modificarea actelor procedurale
            - 2. Indreptarea erorilor materiale
            - 3. Inlaturarea omisiunilor vadite
    Capitolul al II-lea. Institutiile legate de actele procesuale si actele procedurale
        Sectiunea 1. Termenele in procesul penal
            - 1. Notiuni introductive
            - 2. Clasificarea termenelor
            - 3. Modul de calcul al termenelor
            - 4. Acte considerate ca facute in termen
        Sectiunea a 2-a. Sanctiunile procesuale penale
            - 1. Notiunea de sanctiune procesuala penala
            - 2. Inexistenta
            - 3. Decaderea
            - 4. Inadmisibilitatea
            - 5. Nulitatile
            - 6. Excluderea
    Capitolul al III-lea. Cheltuielile judiciare si amenda judiciara
        Sectiunea 1. Cheltuielile judiciare
            - 1. Consideratii generale
            - 2. Plata cheltuielilor judiciare avansate de stat
            - 3. Plata cheltuielilor judiciare facute de parti
        Sectiunea a 2-a. Amenda judiciara

Bibliografie selectiva
Index

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.0573 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.