Drept procesual penal. Partea speciala. Note de curs - Carmen Silvia Paraschiv

Drept procesual penal. Partea speciala. Note de curs - Carmen Silvia Paraschiv
Preț: 40,00 RON
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2017
Pagini: 280

DESCRIERE

Drept procesual penal. Partea speciala. Note de curs - Carmen Silvia Paraschiv

 
Cuprins:
 
Capitolul I. Urmarirea penala

    §1. Notiuni introductive
        1. 1. Obiectul urmaririi penale
        1. 2. Principiile specifice fazei de urmarire penala
            1. 2. 1. Caracterul nepublic
            1. 2. 2. Lipsa contradictorialitatii
            1. 2. 3. Forma preponderent scrisa
            1. 2. 4. Subordonarea ierarhica
        1. 3. Limitele urmaririi penale
        1. 4. Actele organelor de urmarire penala
    §2. Sesizarea organelor de urmarire penala
        2. 1. Notiuni introductive
        2. 2. Modurile generale de sesizare
            2. 2. 1. Plangerea
            2. 2. 2. Denuntul
            2. 2. 3. Sesizarile facute de persoane cu functii de conducere si alte persoane
            2. 2. 4. Sesizarea din oficiu (autosesizarea)
        2. 3. Modurile speciale de sesizare
            2. 3. 1. Plangerea prealabila
            2. 3. 2. Alte moduri speciale de sesizare
    §3. Conducerea si supravegherea activitatii organelor de cercetare penala de catre procuror
        3. 1. Consideratii preliminare
        3. 2. Obiectul supravegherii urmaririi penale
        3. 3. Modalitatile de exercitare a supravegherii
    §4. Efectuarea urmaririi penale
        4. 1. Inceperea urmaririi penale (in rem)
        4. 2. Continuarea urmaririi penale (in personam)
        4. 3. Obligatiile organelor de urmarire penala
        4. 4. Aducerea la cunostinta a calitatii de suspect
        4. 5. Procedura audierii anticipate
        4. 6. Punerea in miscarea a actiunii penale
        4. 7. Extinderea urmaririi penale sau schimbarea incadrarii juridice
        4. 8. Suspendarea urmaririi penale
        4. 9. Solutiile de neurmarire si netrimitere in judecata
            4. 9. 1 Clasarea
            4. 9. 2. Renuntarea la urmarirea penala
        4. 10. Continuarea urmaririi penale la cererea suspectului sau a inculpatului
        4. 11. Terminarea urmaririi penale
            4. 11. 1. Verificarea lucrarilor urmaririi penale
            4. 11. 2. Restituirea cauzei sau trimiterea la alt organ de urmarire penala
        4. 12. Efectuarea urmaririi penale de catre procuror
        4. 13. Preluarea cauzelor de la alte parchete
        4. 14. Trimiterea cauzei la un alt parchet
        4. 15. Rezolvarea cauzelor si sesizarea instantei
            4. 15. 1. Trimiterea in judecata
            4. 15. 2. Clasarea sau renuntarea la urmarire penala
        4. 16. Reluarea urmaririi penale
            4. 16. 1. Reluarea urmaririi penale dupa suspendare
            4. 16. 2. Reluarea urmaririi penale in caz de restituire
            4. 16. 3. Reluarea in caz de redeschidere a urmaririi penale
        4. 17. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala
            4. 17. 1. Dreptul de a face plangere
                4. 17. 1. 1. Plangerea impotriva actelor si masurilor organelor de cercetare penala
                4. 17. 1. 2. Plangerea impotriva actelor sau masurilor procurorului
                4. 17. 1. 3. Plangerea impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata

Capitolul al II-lea. Camera preliminara

    §1. Notiuni introductive
    §2. Masurile premergatoare
    §3. Procedura in camera preliminara
        3. 1. Solutiile judecatorului de camera preliminara
        3. 2. Restituirea cauzei la parchet
        3. 3. Contestatia
        3. 4. Masurile preventive in procedura de camera preliminara

Capitolul al III-lea. Judecata

    §1. Notiuni introductive
    §2. Principiile specifice fazei de judecata
        2. 1. Publicitatea sedintei de judecata
        2. 2. Oralitatea
        2. 3. Nemijlocirea
        2. 4. Contradictorialitatea
    §3. Reglementari generale privind faza de judecata
        3. 1. Rolul instantei de judecata
        3. 2. Locul unde se desfasoara judecata
        3. 3. Citarea la judecata
        3. 4. Compunerea instantei
        3. 5 Judecata de urgenta in cauzele cu arestati preventiv sau aflati in arest la domiciliu
        3. 6. Asigurarea apararii
        3. 7. Atributiile presedintelui completului
            3. 7. 1. Atributiile presedintelui completului in sedinta de judecata
            3. 7. 2. Atributiile presedintelui completului in afara sedintei de judecata
        3. 8. Constatarea infractiunilor de audienta
        3. 9. Masurile preventive in cursul judecatii
        3. 10. Participarea procurorului la judecata
        3. 11. Participarea inculpatului la judecata si drepturile acestuia
        3. 12. Participarea persoanei vatamate, partii civile, a persoanei responsabile civilmente si a altor subiecti procesuali la judecata si drepturile acestora
        3. 13. Suspendarea judecatii
            3. 13. 1. Notiuni introductive
            3. 13. 2. Suspendarea judecatii in caz de boala grava a inculpatului
            3. 13. 3. Suspendarea judecatii pe perioada desfasurarii procedurii de mediere
            3. 13. 4. Suspendarea judecatii in caz de extradare activa
        3. 14. Notele privind desfasurarea sedintei de judecata
        3. 15. Felul hotararilor
    §4. Judecata in prima instanta
        4. 1. Notiuni introductive
        4. 2. Obiectul judecatii
        4. 3. Inceputul sedintei de judecata
            4. 3. 1. Verificari privitoare la inculpat
            4. 3. 2. Verificari privind martorii, expertii si interpretii
            4. 3. 3. Aducerea la cunostinta a invinuirii, lamuriri si cereri
        4. 4. Etapa cercetarii judecatoresti
            4. 4. 1. Procedura obisnuita
                4. 4. 1. 1. Audierea inculpatului
                4. 4. 1. 2. Audierea coinculpatilor
                4. 4. 1. 3. Audierea persoanei vatamate, a partii civile si a partii responsabile civilmente
                4. 4. 1. 4. Audierea martorului si a expertului
                4. 4. 1. 5. Consemnarea declaratiilor
                4. 4. 1. 6. Renuntarea la probe, imposibilitatea administrarii probelor si amanarea pentru probe noi
                4. 4. 1. 7. Schimbarea incadrarii juridice
                4. 4. 1. 8. Terminarea cercetarii judecatoresti
            4. 4. 2. Procedura simplificata
                4. 4. 2. 1. Conditii
                4. 4. 2. 2. Cercetarea judecatoreasca in cazul recunoasterii invinuirii
        4. 5. Etapa dezbaterilor si ordinea in care se da cuvantul
            4. 5. 1. Ultimul cuvant al inculpatului
        4. 6. Deliberarea
            4. 6. 1. Solutionarea cauzei
            4. 6. 2. Deliberarea
            4. 6. 3. Luarea hotararii
            4. 6. 4. Reluarea cercetarii judecatoresti sau a dezbaterilor
            4. 6. 5. Rezolvarea cauzei
                4. 6. 5. 1. Rezolvarea actiunii penale
                4. 6. 5. 2. Rezolvarea actiunii civile
                4. 6. 5. 3. Pronuntarea asupra cheltuielilor judiciare
                4. 6. 5. 4. Pronuntarea asupra masurilor preventive
                4. 6. 5. 5. Minuta
        4. 7. Pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararii
            4. 7. 1. Cuprinsul hotararii
                4. 7. 1. 1. Continutul partii introductive
                4. 7. 1. 2. Continutul expunerii
                4. 7. 1. 3. Continutul dispozitivului
            4. 7. 2. Pronuntarea hotararii
            4. 7. 3. Redactarea, semnarea si comunicarea hotararii
                4. 7. 3. 1. Redactarea si semnarea hotararii
                4. 7. 3. 2. Comunicarea hotararii

Capitolul al IV-lea. Judecata in caile de atac

    §1. Consideratii preliminare
    §2. Apelul
        2. 1. Hotararile supuse apelului
        2. 2. Titularii apelului
            2. 2. 1. Procurorul ca titular al apelului
            2. 2. 2. Inculpatul ca titular al apelului
            2. 2. 3. Partea civila ca titulara a apelului
            2. 2. 4. Partea responsabila civilmente ca titulara a apelului
            2. 2. 5. Persoana vatamata ca titulara a apelului
            2. 2. 6. Martorul, expertul, interpretul si avocatul ca titulari ai apelului
            2. 2. 7. Dreptul oricarei persoane fizice ori juridice ale carei drepturi legitime au fost vatamate ca titulara a apelului
        2. 3. Termenul de declarare a apelului
        2. 4. Repunerea in termen
        2. 5. Declararea, renuntarea si retragerea apelului
            2. 5. 1. Declararea si motivarea apelului
            2. 5. 2. Renuntarea la apel
            2. 5. 3. Retragerea apelului
        2. 6. Efectele apelului
            2. 6. 1. Efectul suspensiv al apelului
            2. 6. 2. Efectul devolutiv al apelului si limitele sale
                2. 6. 2. 1. Limitele efectului devolutiv in raport cu persoana care a declarat apelul
                2. 6. 2. 2. Limitele efectului devolutiv in raport cu persoana la care se refera apelul
                2. 6. 2. 3. Limitele efectului devolutiv in raport cu calitatea pe care o are apelantul
            2. 6. 3. Efectul neagravarii situatiei in propriul apel
            2. 6. 4. Efectul extensiv al apelului
        2. 7. Judecarea apelului
            2. 7. 1. Obiectul apelului
            2. 7. 2. Etapa masurilor premergatoare
            2. 7. 3. Desfasurarea judecatii
            2. 7. 4. Solutionarea apelului
                2. 7. 4. 1. Respingerea apelului
                2. 7. 4. 2. Admiterea apelului
                2. 7. 4. 3. Desfiintarea hotararii
                2. 7. 4. 4. Continutul deciziei instantei de apel
                2. 7. 4. 5. Limitele rejudecarii
    §3. Contestatia
        3. 1. Notiuni introductive
        3. 2. Titularii si termenul in care poate fi exercitata contestatia
        3. 3. Solutionarea contestatiei
    §4. Contestatia in anulare
        4. 1. Consideratii preliminare
        4. 2. Cazurile de contestatie in anulare
            4. 2. 1. Judecata in apel a avut loc fara citarea legala a unei parti sau cand, desi legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate
            4. 2. 2. Cand inculpatul a fost condamnat, desi existau probe cu privire la o cauza de incetare a procesului penal
            4. 2. 3. Cand hotararea din apel a fost pronuntata de alt complet decat cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului
            4. 2. 4. Cand instanta de apel nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate
            4. 2. 5. Judecata in apel a avut loc fara participarea procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii
            4. 2. 6. Judecata in apel a avut loc in lipsa avocatului, cand asistenta juridica a inculpatului era obligatorie, potrivit legii
            4. 2. 7. Sedinta de judecata in apel nu a fost publica, in afara de cazurile cand legea prevede altfel
            4. 2. 8. Instanta de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, daca audierea era legal posibila
            4. 2. 9. Impotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarari definitive pentru aceeasi fapta
        4. 3. Cererea de contestatie in anulare
        4. 4. Procedura contestatiei in anulare
            4. 4. 1. Admiterea in principiu
            4. 4. 2. Procedura de rejudecare
    §5. Recursul in casatie
        5. 1. Hotararile supuse recursului in casatie
        5. 2. Declararea recursului in casatie
        5. 3. Retragerea recursului in casatie
        5. 4. Cazurile in care se poate face recurs in casatie
        5. 5. Procedura de comunicare
        5. 6. Admiterea in principiu
        5. 7. Efectele recursului in casatie
            5. 7. 1. Efectul devolutiv si limitele sale
            5. 7. 2. Efectul extensiv
            5. 7. 3. Neagravarea situatiei in propriul recurs in casatie
        5. 8. Suspendarea executarii
        5. 9. Judecarea recursului in casatie
            5. 9. 1. Solutionarea recursului in casatie
            5. 9. 2. Desfiintarea hotararii si continutul deciziei
        5. 10. Procedura de rejudecare
    §6. Revizuirea
        6. 1. Hotararile supuse revizuirii
        6. 2. Cazurile de revizuire
            6. 2. 1. S-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la solutionarea cauzei si care dovedesc netemeinicia hotararii pronuntate in cauza
            6. 2. 2. Hotararea a carei revizuire se cere s-a intemeiat pe declaratia unui martor, opinia unui expert sau pe situatiile invederate de un interpret, care a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa in cauza a carei revizuire se cere, influentand astfel solutia pronuntata
            6. 2. 3. Un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere a fost declarat fals in cursul judecatii sau dupa pronuntarea hotararii, imprejurare care a influentat solutia pronuntata in cauza
            6. 2. 4. Un membru al completului de judecata, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmarire penala a comis o infractiune in legatura cu cauza a carei revizuire se cere, imprejurare care a influentat solutia pronuntata in cauza
            6. 2. 5. Cand doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive nu se pot concilia
            6. 2. 6. Hotararea s-a intemeiat pe o prevedere legala care, dupa ce hotararea a devenit definitiva, a fost declarata neconstitutionala ca urmare a admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate ridicate in acea cauza, in situatia in care consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate.
        6. 3. Titularii revizuirii
        6. 4. Termenul de introducere a cererii
        6. 5. Procedura de judecare a revizuirii
            6. 5. 1. Admiterea in principiu
            6. 5. 2. Masurile care pot fi luate odata cu sau ulterior admiterii in principiu
            6. 5. 3. Rejudecarea in urma admiterii in principiu a cererii de revizuire
            6. 5. 4. Solutiile dupa rejudecare
    §7. Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate
        7. 1. Dispozitii generale
        7. 2. Declararea caii extraordinare de atac
            7. 2. 1. Titularii
            7. 2. 2. Termenul
            7. 2. 3. Cererea de redeschidere a procesului penal
        7. 3. Judecarea cererii de redeschidere a procesului penal
            7. 3. 1. Masurile premergatoare
            7. 3. 2. Judecarea cererii de redeschidere a procesului penal

Capitolul al V-lea. Proceduri privind asigurarea unei practici unitare

    §1. Recursul in interesul legii
        1. 1. Consideratii preliminare
        1. 2. Cererea de recurs in interesul legii
        1. 3. Procedura de judecare a recursului in interesul legii
            1. 3. 1. Masurile premergatoare
            1. 3. 2. Procedura de judecare
            1. 3. 3. Continutul hotararii si deciziei
    §2. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
        2. 1. Consideratii preliminare
        2. 2. Obiectul sesizarii
        2. 3. Procedura de judecata
        2. 4. Continutul si efectele deciziei

Capitolul al VI-lea. Proceduri speciale

    §1. Acordul de recunoastere a vinovatiei
        1. 1. Obiectul recunoasterii vinovatiei
        1. 2. Titularii acordului de recunoastere a vinovatiei
        1. 3. Conditiile, forma si continutul acordului de recunoastere a vinovatiei
        1. 4. Sesizarea instantei cu acordul de recunoastere a vinovatiei
        1. 5. Procedura in fata instantei
        1. 6. Solutiile instantei
        1. 7. Solutionarea actiunii civile
        1. 8. Calea de atac
    §2. Contestatia privind durata procesului penal
        2. 1. Titularii si termenul contestatiei
        2. 2. Continutul contestatiei
        2. 3. Procedura de solutionare a contestatiei
            2. 3. 1. Competenta de solutionare a contestatiei
            2. 3. 2. Procedura de judecata
            2. 3. 3. Solutiile contestatiei
    §3. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice
        3. 1. Dispozitii introductive
        3. 2. Reprezentarea, locul de citare a persoanei juridice si masurile preventive
            3. 2. 1. Reprezentarea persoanei juridice
            3. 2. 2. Locul de citare a persoanei juridice
            3. 2. 3. Masurile preventive
        3. 3. Procedura de informare
        3. 4. Efectele fuziunii, absorbtiei, divizarii, reducerii capitalului social, ale dizolvarii sau lichidarii persoanei juridice condamnate
        3. 5. Punerea in executare a pedepsei amenzii
        3. 6. Punerea in executare a pedepselor complementare
            3. 6. 1. Punerea in executare a pedepsei complementare a dizolvarii persoanei juridice
            3. 6. 2. Punerea in executare a pedepsei complementare a suspendarii activitatii persoanei juridice
            3. 6. 3. Punerea in executare a pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice
            3. 6. 4. Punerea in executare a pedepsei complementare a interzicerii persoanei juridice de a participa la procedurile de achizitii publice
            3. 6. 5. Punerea in executare a pedepsei complementare a plasarii sub supraveghere judiciara
            3. 6. 6. Punerea in executare a pedepsei complementare a afisarii sau publicarii hotararii de condamnare
            3. 6. 7. Supravegherea executarii pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice
    §4. Procedura in cauzele cu infractori minori
        4. 1. Dispozitii introductive
        4. 2. Urmarirea penala in cazul infractorilor minori
            4. 2. 1. Conditii speciale de aplicare fata de minori a masurilor preventive
        4. 3. Faza de judecata in cazul infractorilor minori
            4. 3. 1. Desfasurarea judecatii
        4. 4. Punerea in executare a masurilor educative
            4. 4. 1. Punerea in executare a masurilor educative neprivative de libertate
            4. 4. 2. Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate
            4. 4. 3. Punerea in executare a masurilor educative privative de libertate
                4. 4. 3. 1. Punerea in executare a internarii intr-un centru educativ
                4. 4. 3. 2. Schimbarile privind masura educativa a internarii intr-un centru educativ
                4. 4. 3. 3. Punerea in executare a internarii intr-un centru de detentie
                4. 4. 3. 4. Schimbarile privind masura educativa a internarii intr-un centru de detentie
                4. 4. 3. 5. Schimbarea regimului de executare
    §5. Procedura darii in urmarire
        5. 1. Consideratii preliminare
        5. 2. Cazuri si titulari
        5. 3. Punerea in executare a ordinului de urmarire
            5. 3. 1. Supravegherea tehnica, retinerea, predarea si perchezitionarea corespondentei si a obiectelor, perchezitia si obtinerea datelor de trafic si de localizare prelucrate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului in procedura darii in urmarire
            5. 3. 2. Ridicarea de obiecte sau inscrisuri in procedura darii in urmarire
        5. 4. Revocarea urmaririi
    §6. Procedura reabilitarii
        6. 1. Dispozitii introductive
        6. 2. Reabilitarea de drept
        6. 3. Reabilitarea judecatoreasca
            6. 3. 1. Cererea de reabilitare judecatoreasca
            6. 3. 2. Judecarea cererii de reabilitare
                6. 3. 2. 1. Masurile premergatoare
                6. 3. 2. 2. Respingerea cererii de reabilitare cererii pentru neindeplinirea conditiilor de forma si fond
                6. 3. 2. 3. Solutionarea cererii
    §7. Procedura repararii pagubei materiale sau a daunei morale in caz de eroare judiciara sau in caz de privare nelegala de libertate ori in alte cazuri
        7. 1. Dispozitii introductive
        7. 2. Dreptul la repararea pagubei in caz de eroare judiciara
        7. 3. Dreptul la repararea pagubei in cazul privarii nelegale de libertate
        7. 4. Felul si intinderea reparatiei
        7. 5. Actiunea pentru repararea pagubei
        7. 6. Actiunea in regres
    §8. Procedura in caz de disparitie a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare
        8. 1. Dispozitii introductive
        8. 2. Obiectul procedurii speciale
        8. 3. Competenta in cazul inlocuirii sau reconstituirii
            8. 3. 1. Inlocuirea inscrisului
            8. 3. 2. Reconstituirea inscrisului sau dosarului
    §9. Procedura privind cooperarea judiciara internationala si punerea in aplicare a tratatelor internationale in materie penala
    §10. Procedura de confiscare sau de desfiintare a unui inscris in cazul clasarii
        10. 1. Dispozitii introductive

Capitolul al VII-lea. Executarea hotararilor penale

    §1. Consideratii preliminare
        1. 1. Ramanerea definitiva a hotararii primei instante
        1. 2. Instanta de executare
        1. 3. Judecatorul delegat cu executarea
            1. 3. 1. Contestatia la executare
            1. 3. 2. Contestatia cu privire la dispozitiile civile si amenzile judiciare
            1. 3. 3. Rezolvarea contestatiei la executare

BIBLIOGRAFIE

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.0650 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.