Dreptul Uniunii Europene. Teste grila si sinteze legislative

Dreptul Uniunii Europene. Teste grila si sinteze legislative
Preț: 32,00 RON
Disponibilitate: în stoc
Anul publicării: 2014
Pagini: 288
Format: 14x20
Categoria: Drept european

DESCRIERE

Dreptul Uniunii Europene. Teste grila si sinteze legislative - Roxana Mariana Popescu Corelarea, in mod inspirat, a sintezelor legislative cu testele tip grila, permite cititorilor o autoevaluare concreta a nivelului de aprofundare a unei astfel de problematici, utilizand raspunsurile pe care, cu generozitate, autoarea ni le pune la dispozitie in partea finala a lucrarii. Din perspectiva cunoasterii, intelegerii, aprofundarii, dar si a aplicarii informatiilor parcurse, culegerea este deopotriva utila studentilor de la facultatile de drept, relatii internationale si studii europene, limbi straine, administratie publica, stiinte politice, istorie etc., masteranzilor si, bineinteles, doctoranzilor. Un rol important il are demersul de fata pentru pregatirea in vederea sustinerii concursurilor pentru ocuparea posturilor din mediul public si din cel privat. De aceea, apreciem ca le este extrem de utila functionarilor publici, magistratilor, avocatilor, notarilor, executorilor judecatoresti, practicienilor in insolventa, mediatorilor s.a. La fel de utila le este o astfel de abordare si lucratorilor din mass-media, mediul de afaceri, sistemul bancar din tara, si nu numai. Nu este de ignorat nici de catre acele persoane care doresc sa se pregateasca pentru a aplica in vederea ocuparii unui post in cadrul institutiilor, organelor, oficiilor si agentiilor Uniunii Europene, unde Romania trebuie sa fie reprezentata de catre cunoscatorii intregii problematici a Uniunii Europene. Cadrelor didactice care desfasoara activitati de predare ori de seminar le este de mare ajutor culegerea de fata, care sintetizeaza un volum mare de informatii intr-un numar de pagini relativ putine. Cuprins Cuvant-inainte 5 PARTEA 1 SINTEZE LEGISLATIVE 1. Sistemul institutional al Uniunii Europene 9 1. Institutiile Uniunii Europene 9 A. Parlamentul European 10 B. Consiliul European 27 C. Consiliul. 36 D. Comisia 47 E. Curtea de Justitie a Uniunii Europene 59 F. Banca Centrala Europeana 104 G. Curtea de Conturi 123 2. Organele consultative ale Uniunii Europene 135 A. Comitetul Economic si Social 136 B. Comitetul Regiunilor 16O II. Libertatile de circulatie 177 1. Libera circulatie a marfurilor 177 2. Libera circulatie a persoanelor. 180 3. Libera circulatie a serviciilor 185 4. Libera circulatie a capitalurilor si platilor. 187 5. Dreptul concurentei 189 PARTEA A II-A TESTE GRILA 1. Uniunea Europeana 197 II. Institutiile UE 204 III. Ordinea juridica a Uniunii Europene 237 IV. Drept material 256 RASPUNSURI 275 1. Uniunea Europeana 275 II. Institutiile UE 275 III. Ordinea juridica a Uniunii Europene 278 IV. Drept material 279 Cuvant-Inainte Evolutiile inregistrate de tara noastra, din punctul de vedere al aderarii la Uniunea Europeana, la 1 ianuarie 2007, si, in prezent, din perspectiva procesului de integrare, impun o mai buna cunoastere si intelegere a entitatii la care din ce in ce mai profund si complex ne raportam existenta, inclusiv de natura juridica. Avem in vedere, pe de o parte, evolutiile legislative intervenite in Romania, impuse de Constitutia, republicata, dar si de Codul civil si Codul de procedura civila intrate in vigoare la 1 octombrie 2011, respectiv la 15 februarie 2013, iar pe de alta parte, luam in considerare modificarile majore pe care le aduce Tratatul de la Lisabona, intrat in vigoare la 1 decembrie 2009, incepand cu dobandirea personalitatii juridice de catre Uniunea Europeana, entitate care se substituie si ii succede Comunitatii Europene, si continuand cu modificarile institutionale si normative, deloc de neglijat. Pornind de la exigentele constitutionale pe care le instituie legea fundamentala in art. 1481, dar si de la prevederile celor doua coduri (art. 52 Cod civil si art. 43 Cod de procedura civila), actiunea teoreti- 1 (1) Aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene. in scopul transferarii unor atributii catre institutiile comunitare. precum si al exercitarii in comun cu celelalte state membre a competentelor prevazute in aceste tratate. se face prin lege adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului. cu o majoritate de doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor. (2) Ca urmare a aderarii. prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu. au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne. cu respectarea prevederilor actului de aderare. (3) Prevederile alineatelor (1) si (2) se aplica. in mod corespunzator. si pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. (4) Parlamentul. Presedintele Romaniei. Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului (2). (5) Guvernul transmite celor doua Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu inainte ca acestea sa fie supuse aprobarii institutiilor Uniunii Europene. 2 In materiile reglementate de prezentul cod. normele dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar. indiferent de calitatea sau statutul partilor. 3 In materiile reglementate de prezentul cod. normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar. indiferent de calitatea sau de statutul partilor. 6 DREPTUL UNIUNII EUROPENE cienilor si a practicienilor, inclusiv din tara noastra, trebuie sa fie una profesionala, responsabila, cu atat mai mult cu cat, din perspectiva instrumentelor juridice mai sus mentionate, este clara parcurgerea unei perioade de tranzitie in aplicarea normelor, atat la nivel intern, national, cat si la nivelul Uniunii Europene. Este motivul pentru care apreciem ca lucrarea de fata raspunde, prin excelenta, cerintei de a intra in unele detalii si subtilitati pe care le impune atat dreptul Uniunii Europene - partea generala (concepte, istoric, institutii, norme), cat si partea speciala, consacrata dreptului material substantial (libertati de circulatie, politici ale Uniunii Europene, elemente de drept concurential s.a.). Autoarea, in acest sens, a valorificat, in mod creator, inclusiv subiectele formulate in vederea admiterii la masterat, in cadrul Facultatii de Drept, dar si subiectele avute in vedere la sustinerea examenului de licenta la Facultatea de limbi straine, specializarea Limbi moderne aplicate. Evitarea confuziilor, care nu de putine ori apar, a constituit o preocupare constanta a autoarei care, valorificand statutul pe care il are ca om de teorie, de cercetare, lector/formator implicat in pregatirea mai multor categorii de practicieni, dar si cel de practician in cadrul Consiliului Legislativ, a realizat o lucrare de referinta in domeniu. Experienta dobandita, in timp, cu trimitere la statutele pe care le detine, i-a permis ca, sesizand unele posibile erori, sa le evidentieze, tocmai pentru a fi evitate in teoria si practica materiei. Corelarea, in mod inspirat, a sintezelor legislative cu testele tip grila, permite cititorilor o auto evaluare concreta a nivelului de aprofundare a unei astfel de problematici, utilizand raspunsurile pe care, cu generozitate, autoarea ni le pune la dispozitie in partea finala a lucrarii. Din perspectiva cunoasterii, intelegerii, aprofundarii, dar si a aplicarii informatiilor parcurse, culegerea este deopotriva utila studentilor de la facultati le de drept, relatii internationale si studii europene, limbi straine, administratie publica, stiinte politice, istorie etc., masteranzilor si, bineinteles, doctoranzilor. Un rol important il are demersul de fata pentru pregatirea in vederea sustinerii concursurilor pentru ocuparea posturilor din mediul public si din cel privat. De aceea, apreciem ca le este extrem de utila functionarilor publici, magistratilor, avocatilor, notarilor, executorilor Cuvant inainte 7 judecatoresti, practicienilor in insolventa, mediatorilor s.a. La fel de utila le este o astfel de abordare si lucratorilor din mass-media, mediul de afaceri, sistemul bancar din tara, si nu numai. Nu este de ignorat nici de catre acele persoane care doresc sa se pregateasca pentru a aplica in vederea ocuparii unui post in cadrul institutiilor, organelor, oficiilor si agentiilor Uniunii Europene, unde Romania trebuie sa fie reprezentata de catre cunoscatorii intregii problematici a Uniunii Europene. Cadrelor didactice care desfasoara activitati de predare ori de seminar le este de mare ajutor culegerea de fata, care sintetizeaza un volum mare de informatii intr-un numar de pagini relativ putine. Toate cele de mai sus, la care mai pot fi adaugate multe altele, sunt tot atatea argumente care pledeaza pentru utilitatea si oportunitatea acestui prim demers, intr-un astfel de format si continut, aparut in Romania, demers care o onoreaza pe autoare, dar si echipa din care face parte. Este un efort meritoriu, pus in slujba cetatii, deoarece numai in acest fel ne putem cunoaste cu adevarat statutul pe care il detinem in cadrul Uniunii Europene si, bineinteles putem intelege, in mod realist, drepturile si obligatiile pe care le avem. Prof univ. dr. Augustin FUEREA Partea 1 SINTEZE LEGISLATIVE I. SISTEMUL INSTITUTIONAL AL UNIUNII EUROPENE 1. INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE Articolul 13 TUE (1) Uniunea dispune de un cadru institutional care vizeaza promovarea valorilor sale, urmarirea obiectivelor sale, sustinerea intereselor sale, ale cetatenilor sai si ale statelor membre, precum si asigurarea coerentei, a eficacitatii si a continuitatii politicilor si a actiunilor sale. Institutiile Uniunii sunt: - Parlamentul European; - Consiliul European; - Consiliul; - Comisia Europeana (denumita in continuare "Comisia"); - Curtea de Justitie a Uniunii Europene; - Banca Centrala Europeana; - Curtea de Conturi. (2) Fiecare institutie actioneaza in limitele atributiilor care ii sunt conferite prin tratate, in conformitate cu procedurile, conditiile si scopurile prevazute de acestea. Institutiile coopereaza unele cu altele in mod loial. (3) Dispozitiile referitoare la Banca Centrala Europeana si la Curtea de Conturi, precum si dispozitiile detaliate referitoare la celelalte institutii figureaza in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. (4) Parlamentul European, Consiliul si Comisia sunt asistate de un Comitet Economic si Social si de un Comitet al Regiunilor, care exercita functii consultative. 10 DREPTUL UNIUNII EUROPENE A. Parlamentul European Sediul materiei: - Tratatul privind Uniunea Europeana; - Tratatul privind functionarea Uniunii Europene; - Regulamentul de procedura. Articolul 14 TUE (1) Parlamentul European exercita, impreuna cu Consiliul, functiile legislativa si bugetara. Acesta exercita functii de control politic si consultative, in conformitate cu conditiile prevazute in tratate. Parlamentul European alege presedintele Comisiei. (2) Parlamentul European este compus din reprezentantii cetatenilor Uniunii. Numarul acestora nu poate depasi sapte sute cincizeci, plus presedintele. Reprezentarea cetatenilor este asigurata in mod proportional descrescator, cu un prag minim de sase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouazeci si sase de locuri. Consiliul European adopta in unanimitate, la initiativa Parlamentului European si cu aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a componentei Parlamentului European, cu respectarea principiilor mentionate la primul paragraf (3) Membrii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal direct, liber si secret, pentru un mandat de cinci ani. (4) Parlamentul European isi alege presedintele si biroul dintre membrii sai. Articolul 223 TFUE (ex-articolul 190 alineatele (4) si (5) TCE) (1) Parlamentul European elaboreaza un proiect pentru a stabili dispozitiile necesare care sa permita alegerea membrilor sai prin vot universal direct in conformitate cu o procedura uniforma in toate statele membre sau in conformitate cu principii comune tuturor statelor membre. Consiliul, hotarand in unanimitate, in conformitate cu o procedura legislativa speciala si dupa aprobarea Parlamentului European, care se pronunta cu majoritatea membrilor care il Partea I Sinteze legislative compun, stabileste dispozitiile necesare. Respectivele dispozitii intra in vigoare dupa ce au fost aprobate de statele membre in conformitate cu normele lor constitutionale. (2) Dupa avizul Comisiei si cu aprobarea Consiliului, Parlamentul European, hotarand prin regulamente din proprie initiativa, in conformitate cu o procedura legislativa speciala, stabileste statutul si conditiile generale privind exercitarea functiilor membrilor sai. Consiliul hotaraste in unanimitate cu privire la orice regula si orice conditie referitoare la regimul fiscal al membrilor sau fostilor membri. Articolul 224 TFUE (ex-articolul 191 al doilea paragraf TCE) Parlamentul European si Consiliul, hotarand prin regulamente, in conformitate cu procedura legislativa ordinara, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, mentionate la articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeana, in special regulile legate de finantarea acestora. Articolul 225 TFUE (ex-articolul 192 al doilea paragraf TCE) Parlamentul European, hotarand cu majoritatea membrilor care il compun, poate cere Comisiei sa prezinte orice propunere corespunzatoare privind chestiunile despre care considera ca necesita elaborarea unui act al Uniunii pentru punerea in aplicare a tratatelor. In cazul in care nu prezinta propuneri, Comisia comunica Parlamentului European motivele sale. Articolul 226 TFUE (ex-articoluI193 TCE) In indeplinirea misiunilor sale, Parlamentul European poate constitui, la cererea unei patrimi a membrilor care il compun, o comisie temporara de ancheta pentru a examina, fara a aduce atingere atributiilor conferite prin prezentul tratat altor institutii, organe, oficii sau agentii, pretinsa incalcare a normelor de drept sau administrare defectuoasa in aplicarea dreptului Uniunii, cu exceptia cazului in care pretins ele fapte sunt examinate de o instanta judecatoreasca si atat timp cat procedura jurisdictionala nu este incheiata. 11 12 DREPTUL UNIUNII EUROPENE Comisia temporara de ancheta isi inceteaza existenta prin depunerea raportului sau. Modalitatile de exercitare a dreptului de ancheta se stabilesc de Parlamentul European, hotarand prin regulamente, din proprie initiativa, in conformitate cu o procedura legislativa speciala, dupa aprobarea de catre Consiliu si Comisie. Articolul 227 TFUE (ex-articoluI194 TCE) Orice cetatean al Uniunii, precum si orice persoana fizica sau juridica avand resedinta sau sediul social intr-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau in asociere cu alti cetateni sau cu alte persoane, o petitie privind un subiect care tine de domeniile de activitate ale Uniunii si care il priveste in mod direct. Articolul 228 TFUE (ex-articoluI195 TCE) (1) Ombudsmanul European, ales de Parlamentul European, este imputernicit sa primeasca plangeri din partea oricarui cetatean al Uniunii sau a oricarei persoane fizice sau juridice cu resedinta sau sediul social intr-un stat membru, care privesc cazuri de administrare defectuoasa in activitatea institutiilor, organelor, oficiilor sau agentiilor Uniunii, cu exceptia Curtii de Justitie a Uniunii Europene in exercitarea functiilor jurisdictionale ale acesteia. Acesta investigheaza aceste plangeri si intocmeste un raport cu privire la acestea. Potrivit misiunii sale, Ombudsmanul efectueaza investigatiile pe care le considera justificate, din proprie initiativa sau pe baza plangerilor care i-au fost adresate direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, cu exceptia cazului in care pretins ele fapte fac sau au facut obiectul unei proceduri judiciare. In cazul in care Ombudsmanul constata un caz de administrare defectuoasa, acesta sesizeaza institutia, organul, oficiul sau agentia in cauza, care dispune de un termen de trei luni pentru a-i comunica punctul sau de vedere. Ombudsmanul transmite apoi un raport Parlamentului European si institutiei in cauza. Persoana care a formulat plangerea este informata cu privire la rezultatul acestor investigatii. Partea I Sinteze legislative In fiecare an, Ombudsmanul prezinta un raport Parlamentului European cu privire la rezultatele investigatiilor sale. (2) Ombudsmanul este ales, dupa fiecare alegere a Parlamentului European, pe durata legislaturii. Mandatul acestuia poate fi reinnoit. Ombudsmanul poate fi destituit de Curtea de Justitie, la plangerea Parlamentului European, in cazul in care nu mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiilor sale sau a comis o abatere grava. (3) Ombudsmanul isi exercita functiile in deplina independenta. In indeplinirea indatoriri lor sale, acesta nu solicita si nici nu accepta instructiuni din partea vreunui guvern, institutie, organ, oficiu sau agentie. Pe durata exercitarii functiilor sale, Ombudsmanul nu poate exercita nici o alta activitate profesionala, remunerata sau nu. (4) Parlamentul European, hotarand prin regulamente din proprie initiativa, in conformitate cu o procedura legislativa speciala, stabileste statutul si conditiile generale de exercitare a functiilor Ombudsmanului, dupa avizul Comisiei si cu aprobarea Consiliului. Articolul 229 TFUE (ex-articoluI196 TCE) Parlamentul European se intruneste in sesiune anuala. Parlamentul se intruneste de drept in a doua zi de marti a lunii martie. Parlamentul European se poate intruni in perioada de sesiune extraordinara, la cererea majoritatii membrilor care il compun, a Consiliului sau a Comisiei. Articolul 230 TFUE (ex-articoluI197 al doilea, al treilea si al patrulea paragraf TCE) Comisia poate asista la toate sedintele si, la cererea sa, este audiata. Comisia raspunde oral sau in scris la intrebarile pe care i le adreseaza Parlamentul European sau membrii acestuia. Consiliul European si Consiliul sunt audiate de Parlamentul European in conditiile prevazute de regulamentul de procedura al Consiliului European si al Consiliului. 13 An aparitiei: 2014 Format: 14x20 Pagini: 288 Autor: Roxana Mariana Popescu

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.0536 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.