Ezoterism crestin. Contributii la o intelegere mai profunda a Evangheliilor

Ezoterism crestin. Contributii la o intelegere mai profunda a Evangheliilor
Preț: 36,24 RON
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 973-8374-38-6
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 577
Format: 14,5x20,5
Categoria: Ezoterism

DESCRIERE

Ezoterism crestin. Contributii la o intelegere mai profunda a Evangheliilor - Ion Romanul …s-a spus ca, in ultima instanta, superioritatea crestinism ului nu consta intr-o doctrina rationalizata si rationalizanta, ci intr-o Taina Absoluta pe care nici o filozofie nu o va putea niciodata aborda. O opinie cu care suntem intr-adevar de acord. E buna si filozofia, dar cu conditia sa te conduca pana la punctul in care sa realizezi ca nu mai ai ce face cu ea. Si nu mai ai ce face cu ea pentru ca de fapt nu mai ai ce comenta. In fata Soarelui Spiritului, toata biata noastra logica se topeste precum ceara la foc. Mai devreme ne-am folosit de filozofie (Libertate prin Cunoastere– Yoga si Idealismul german– Ed. Solteris, 2007) ca sa intoarcem pe toate fetele asertiunile metafizicii orientale, cu toate fenomenele ei miraculoase, dar toata analiza noastra de atunci nu poate avea alt scop (in perspectiva a ceea ce am spus in lucrarea de fata) decat de a pune intr-o lumina cat mai clara faptul ca toate minunile orientului, toate performantele (jenante pentru mintile europenilor), atribuite celor mai inalti Maestri Spirituali, sant doar ceata si fum in fata Tainei Supreme a Logosului Intrupat. Nici un miracol, nici o putere suprafireasca atribuita celui mai mare initiat, nu poate fi folosita ca exemplu de comparatie, ca demers explicativ pentru a rationaliza Lucrarea lui Hristos. Aici este altceva, este vorba de prezenta ca atare a Divinului in lumea materiala. Singura comparatie care ar sta in picioare, ar fi cea de la sfarsitul Evangheliei lui Ioan si anume ca Iisus a Tacut atatea lucruri, incat intregul Pamint n-ar putea sa incapa cartile care ar trebui sa fie scrise pentru a infatisa lucrarea lui Dumnezeu, In ultimele doua milenii omenirea tot a mai progresat ceva. S-au deschis totusi mai multe posibilitati, Maestri precum Rudolf Steiner sau Omraam Aivanhov (poate Of fi si altii, dar noi i-am citat pe cei pe care i-am cunoscut prin opera lor) au ridicat un pic valul, prin care sa ne faca cat de cat sa intrezarim Fulguratiile Orbitoare ale Piscului fara sfarsit. In acest sens, prin aceasta lucrare, speram sa aducem si noi o modesta contributie. Fragment din carte: …cuvântul nu era numai la Început, Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Deja prin această sentinţă cu alură de adevăr absolut şi cu referire la o realitate supra-raţională se sugerează părerea că, în textul Evangheliei, prin termenul de cuvânt se înţelege ceva infinit mai mult faţă de accepţiunea curentă. De fapt în textul originar grecesc termenul utilizat este cel de Logos, iar în limbile moderne, prin denumiri precum: zoologie, geologie etc., sunt desemnate ştiinţe şi nu simple «cuvinte» adică înşiruiri de fapte, relatări, este implicată deci ideea unui tot raţional, adică a unui sistem de cunoştinţe organizat raţional. Dacă Cuvântul (Logosul) a fost însuşi Dumnezeu care cuprindea în El Însuşi Viaţa şi Lumina, şi că tot ce s-a făcut s-a făcut prin El, atunci este clar că acel Logos exprimă un Principiu Creator Suprem, prin care a fost iniţiat procesul cosmic de plăsmuire a lumilor, acel Impuls Originar prin care a fost pusă în mişcare roata existenţei universale. Chiar la începutul primului capitol biblic, care descrie Actul Primordial al Creaţiei, ni se spune că însuşi Dumnezeu a zis (a pronunţat cuvintele): Să fie Lumină, prin care s-a produs prima separaţie în îndistincţia primordială, în acea inseparabilitate de dinainte de orice actualizare a unor principii deosebite, de fapt, în afara procesului temporal, căci timpul însuşi a «început să curgă» odată cu primul impuls cosmic creator. Din cele spuse rezultă deja o primă concluzie, şi anume: importanţa maximă pe care autorul Evangheliei Sf.Ioan o atribuie cuvântului (de fapt, este un fel de a spune: importanţa cuvântului, căci este vorba de Logos, puterea activă prin care Principiul Divin a pus în mişcare Roata Cosmosului, din actualul ciclu de manifestare universală). Dacă stăm să luăm aminte, faptul că termenul de Logos se traduce prin noţiuni precum: cuvânt, vorbire, este chiar firesc. Dacă Omul se deosebeşte prin ceva într-adevăr radical de restul vieţuitoarelor cu care împarte sejurul pe suprafaţa planetei Pământ, atunci acel «ceva» care sare în evidenţă într-un mod radical este tocmai graiul articulat şi încărcat de sens. De fapt, dacă ar fi să privim mai adânc, acel element ar trebui să-l considerăm ca fiind gândirea, dar gândirea ar rămâne moartă dacă n-ar exista un mijloc de comunicare al gândurilor, şi acest mijloc este dat de cuvinte ca vehicule materiale ale noţiunilor... CUPRINS: PARTEA ÎNTÂI. INTRODUCERE. CADRUL GENERAL ŞI TEMATICA LUCRĂRII Capitolul 1 – Doctrina Logosului Întrupat Capitolul 2 – Omul Iisus ca purtător al Logosului Capitolul 3 – Tematica şi scopul lucrării prezente. Tradiţia ezoterică Capitolul 4 – Cadrul istorico-geografic general în care s-a născut Creştinismul. Centrele de misterii Capitolul 5 – Iniţierea în Mistere şi aşa numita naştere imaculată Capitolul 6 – Misterul naşterii supranaturale şi a pruncului «culcat în iesle» PARTEA A DOUA. O SCHIŢĂ A ISTORIEI OCULTE A LUMII Capitolul 7 – Centrul Spiritual din Carpaţi Capitolul 8 – Începuturile Pământului din punctul de vedere al Ştiinţei Ezoterice. «Zilele Creaţiei» Capitolul 9 – Perechea primordială. Aşa numitul „păcat original” Capitolul 10 – «Izgonirea din Paradis». Urmaşii lui Adam Capitolul 11 – Înmulţirea fiinţelor umane Capitolul 12 – Primele începuturi ale civilizaţiei Capitolul 13 – Imperiul prototracic. Naşterea «Mioriţei» Capitolul 14 – Decăderea civilizaţiilor antichităţii clasice Capitolul IS – Pragul Marelui Impuls al lui Hristos PARTEA A TREIA. MISTERELE LEGATE DE UNELE ASPECTE ALE VIEŢII PUBLICE A LUIIISUS HRISTOS Capitolul 16 – «Naşterea în iesle». «Steaua Magilor» Capitolul 17 – «Uciderea pruncilor». «Fuga în Egipt» Capitolul 18 – Câteva lămuriri menite să faciliteze înţelegerea lucrării prezente Capitolul 19 – Misterele legate de vârsta de doisprezece ani a lui Iisus Capitolul 20 – Explicarea unor contradicţii aparente dintre textele Evangheliilor lui Luca şi cele ale lui Matei Capitolul 21 – Problema fraţilor lui Iisus Capitolul 22 – Momentul intrării lui Iisus în viaţa publică. Botezul în Iordan Capitolul 23 – Plăsmuirea entităţii divino-umane a lui Iisus Hristos Capitolul 24 – Unele lămuriri cu privire la natura divino-umană a lui Iisus Hristos Capitolul 25 – Ispita lui Hristos. Problema răului în contextul evoluţiei omenirii Capitolul 26 – Nunta din Cana şi misterul «transformării apei în vin» Capitolul 27 – «Înmulţirea pâinilor», «Mersul pe apă» Capitolu 28 – Ce înseamnă, de fapt, minunile? Capitolul 29 – Vindecarea fiicei femeii cananeence. Întâlnirea cu samariteanca Capitolul 30 – Parabola ispravnicului necredincios Capitolul 31 – Ideea reîntrupării sufletelor şi dacă aceasta poate fi justificată pe baza unor episoade evanghelice Capitolul 32 – Problema orbului din naştere. Slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda Capitolul 33 – În ce a constat, propriu-zis, misiunea lui Hristos? Capitolul 34 – Intrarea în Ierusalim. Simbolul «încălecării măgarului» Capitolul 35 – Învierea lui Lazăr ca exemplu al unui mod radical nou de iniţiere creştină Capitolul 36 – Cina cea de Taină ca Supremul Mister Creştin Capitolul 37 – Trădarea lui Iuda Capitolul 38 – Hristos în Grădina Getsimani Capitolul 39 – Arestarea lui Iisus Hristos Capitolul 40 – Hristos în faţa lui Pilat Capitolul 41 – Tragedia lui Iuda plasată pe fundalul Supremului Mister Creştin Capitolul42 – Cei «treizeci de arginţi». Drama istorică a poporului evreu Capitolul43 – Incidentul Baraba. Ce înseamnă de fapt acel «Sângele Lui pe noi şi pe copiii noştri»? Capitolul 44 – Hristos răstignit pe «Crucea lumii» . Capitolul 45 – Femeile de lângă cruce şi acel «Dumnezeul Meu, de ce m-ai părăsit?» Capitolul 46 – Punerea în mormânt. Misiunea lui Iosif din Arimateea Capitolul 4 7 – Femeile mironosiţe şi prima conştientizare a realităţii Învierii Capitolul 48 – Apariţia lui Hristos în faţa apostolilor ca «începătură a învierii morţilor» Capitolul 49 – Maria Magdalena. Ce înseamnă de fapt aşa-zisa «căsătorie a lui Iisus?» Misterul Cupei Graal Capitolul 50 – Ucenicul iubit şi rolul său orientat spre viitor. Unele concluzii cu privire la ceea ce s-a spus până acum PARTEA A PATRA. O ANALIZĂ, DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL, A SITUAŢIEI OMENIRII CONTEMPORANE. MISIUNEA ROMÂNIA Capitolul 51 – O privire de ansamblu asupra lumii contemporane Câteva comentarii asupra problemei răului Capitolul 52 – Cele trei atacuri radicale ale lui Antihrist în cursul ultimelor două milenii Capitolul 53 – «Apocalipsa» contemporană. Tragedia popoarelor rus şi german din prima jumătate a secolului XX Capitolul 54 – Problema totalitarismului Capitolul 55 – Omenirea în faţa provocării supreme. Problema eshatologică Capitolul 56 – Noul Ierusalim. Anticristul şi aşa numita a doua venire a lui Hristos Capitolul 57 – Rolul poporului român în cadrul civilizaţiei contemporane. Misiunea evreilor în ansamblul omenirii actuale Capitolul 58 – Ce înseamnă «pedepsele divine?» Capitolul 59 – Perspective de viitor. Noile tehnologii Capitolul 60 – Noi abordări ale problematicii legate de relaţiile dintre sexe şi ale raporturilor cu fondul Spiritual al Naturii Capitolul 61 – Raportul conştiinţei umane faţă de ritualul creştin. Noile posibilităţi de Percepere a Entităţii Hristos pe plan eteric Semnificaţia spiritual-cosmică a actului împărtăşaniei Capitolul 62 – Reprezentările despre iad. Lupta cu Anticristul în fiecare fiinţă umană Capitolul 63 – «Separaţia oilor de capre» Capitolul 64 – Aşa numitul fenomen OZN. Fondul Spiritual al civilizaţiei tehnologice contemporane şi «războiul tuturor contra tuturor» Capitolul 65 – Unele observaţii în legătură cu ideea revenirii periodice a sufletelor în lumea materială Capitolul 66 – Câteva exemple meni te să atragă atenţia asupra erorilor ce pot interveni în cursul unei investigaţii oculte Capitolul 67 – Problema evoluţiei Capitolul 68 – Misiunea ezoterismului creştin Capitolul 69 – Câteva precizări suplimentare cu privire la natura Divino-umană a Logosului Capitolul 70 – Misiunea România. Distorsiunile acestei Idei Capitolul 71 – Concluzii finale Inspiraţie din Marea Invocare Autor: Ion Romanul

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.0524 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.