ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii - Volumul 1 (part. 1+2) - Manual complet

ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii - Volumul 1 (part. 1+2) - Manual complet
Preț: 98,00 RON
Disponibilitate: în stoc
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 373 + 403

DESCRIERE

ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii - Volumul 1 (part. 1+2) - Manual complet (Eugen Maftei, Catalin Maftei)

 
CUPRINS:

1. SISTEME DE BAZE DE DATE 
1. 1. Organizarea datelor in tabele 
1. 2. Operatori relationali 
1. 3. Organizarea datelor in baze de date relationale 
1. 4. Indexarea tabelelor 
1. 5. Normalizarea tabelelor 
1. 6. Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date 

2. INTRODUCERE IN SISTEMUL ORACLE 
2. 1. Baza de date Oracle 
2. 1. 1. Structura logica a bazei de date Oracle 
2. 1. 2. Structura fizica a bazei de date Oracle 
2. 2. Arhitectura sistemului Oracle 
2. 3. Instanta unei baze de date Oracle 
2. 4. Repository Oracle 

3. INSTALARE ORACLE DATABASE SI ADMINISTRARE BAZA DE DATE 
3. 1. Instalare Oracle10g Database 
3. 2. Administrare instante 
3. 2. 1. Structura instantei bazei de date 
3. 2. 2. Startarea/Stoparea instantei bazei de date 
3. 2. 3. Parametrii de initializare a instantei 
3. 3. Configurare client 

4.  SQL*PLUS  SI  iSQL*PLUS 
4. 1. Introducere in SQL*Plus si iSQL*Plus 
4. 2. Limbajul instrumentului SQL*Plus 
4. 2. 1. Metalimbajul utilizat pentru descrierea sintaxei comenzilor SQL*Plus 
4. 2. 2. Comenzi pentru editarea comenzilor din bufferul SQL
4. 3. Sistemul de meniuri a instrumentului SQL*Plus 
4. 4. Setarea parametrilor de mediu pentru SQL*Plus 
4. 5. Alte comenzi SQL*Plus 
4. 6. Exemplu de schema 
4. 7. Instrumentul iSQL*Plus 
4. 7. 1. Deschiderea unei sesiuni de lucru iSQL*Plus  
4. 7. 2. Indicatii de operare in iSQL*Plus 
4. 7. 3. Configurare mediu de lucru  iSQL*Plus 
4. 7. 4. Comenzi SQL*Plus care nu sunt acceptate de iSQL*Plus              
4. 8. Despre Scripturi in SQL*Plus si iSQL*Plus 

5. ELEMENTELE LIMBAJULUI SQL 
5. 1. Structura limbajului SQL 
5. 2. Obiectele bazei de date
5. 3. Datele cu care lucreaza SQL 
5. 3. 1. Table, linii, coloane si valori de coloane  
5. 3. 1. 1. Date de tip scalar 
5. 3. 1. 1. 1. Tipurile de date sir de caractere 
5. 3. 1. 1. 2. Tipurile de date numerice
5. 3. 1. 1. 3. Tipul data calendaristica 
5. 3. 1. 1. 4. Tipul durata (interval de timp) 
5. 3. 1. 1. 5. Tipurile de date binare 
5. 3. 1. 1. 6. Tipurile de date LOB (Large Object) 
5. 3. 1. 1. 7. Tipul de data ROWID 
5. 3. 1. 1. 8. Tipul de data UROWID 
5. 3. 1. 2. Date de tip colectie 
5. 3. 1. 3. Date de tip referinta 
5. 3. 1. 4. Tipuri de date definite de utilizator 
5. 3. 2. Literali 
5. 3. 3. Variabile 
5. 3. 4. Functii SQL 
5. 3. 5. Expresii 
5. 3. 6. Pseudocoloane 

6. REGASIREA SI AFISAREA DATELOR DIN BAZA DE DATE 
6. 1. Comanda SELECT pentru regasirea si afisarea datelor dintr-o singura tabela 
6. 2. Functii SQL care executa prelucrari pe o singura linie 
6. 2. 1. Functii numerice 
6. 2. 2. Functii sir de caractere 
6. 2. 3. Functii de tip data calendaristica 
6. 2. 4. Functii de conversie 
6. 2. 5. Alte categorii de functii 
6. 3. Functii SQL care executa prelucrari pe grupe linii 
6. 4. Gruparea liniilor intr-o comanda SELECT

7. PARAMETRIZAREA INTEROGARILOR, OPERATORI RELATIONALI, INTEROGARI PE TABELE DEPENDENTE 
7. 1. Variabile de substitutie 
7. 1. 1. Definire implicita a variabilelor de substitutie 
7. 1. 2. Definire explicita a variabilelor de substitutie 
7. 1. 3. Parametrizarea scripturilor 
7. 2. Operatori relationali 
7. 2. 1. Operatorul UNION 
7. 2. 2. Operatorul INTERSECT 
7. 2. 3. Operatorul MINUS 
7. 2. 4. Observatii pe Operatorii relationali de tip set 
7. 3. Selectia si afisarea datelor din tabele dependente 
7. 3. 1. Conditii de join in clauza WHERE 
7. 3. 2. Structuri ierarhice pe datele unei tabele 
7. 3. 3. Join si join extern in clauza FROM 
7. 3. 4. Antijoin si Semijoin 

8. INTEROGARI COMPLEXE 
8. 1. Subcereri 
8. 1. 1. Subcereri in clauzele WHERE sau HAVING 
8. 1. 2. Subcereri in clauza FROM 
8. 2. Extensii ale clauzei GROUP BY, totaluri si subtotaluri 
8. 2. 1. Optiunea ROLLUP 
8. 2. 2. Optiunea CUBE 
8. 2. 3. Optiunea GROUPING SETS 
8. 2. 4. Exemple combinate 
8. 3. Clasamente 
8. 3. 1. Functiile RANK si DENSE_RANK 
8. 3. 2. Functia ROW_NUMBER

9. AFISAREA DATELOR SUB FORMA DE RAPOARTE IN SQL*PLUS SI iSQL*PLUS 
9. 1. Comanda SET LINESIZE 
9. 2. Comanda SET PAGESIZE 
9. 3. Comanda REPHEADER 
9. 4. Comanda TTILE 
9. 5. Comanda BTTILE 
9. 6. Comanda REPFOOTER 
9. 7. Comanda COLUMN 
9. 8. Comanda BREAK 
9. 9. Exemple de rapoarte simple 
9. 10. Comanda COMPUTE 
9. 11. Exemple de rapoarte complexe 
9. 12. Comanda CLEAR
9. 13. Afisarea rezultatelor unei cereri SELECT la imprimanta

10.  MANIPULAREA OBIECTELOR DE TIP NON-SCHEMA
10. 1. Administrarea spatiilor tabela utilizator 
10. 1. 1. Clauza STORAGE 
10. 1. 2. Crearea unui spatiu tabela, comanda CREATE TABLESPACE 
10. 1. 3. Modificarea unui spatiu tabela, comanda ALTER TABLESPACE 
10. 1. 4. Stergerea unui spatiu tabela, comanda DROP TABLESPACE 
10. 1. 5. Vizualizarea informatiilor despre spatiile tabela 
10. 2. Administrarea utilizatorilor unei baze de date Oracle 
10. 2. 1. Despre utilizatorii bazei de date Oracle 
10. 2. 2. Comanda CREATE USER 
10. 2. 3. Comanda ALTER USER 
10. 2. 4. Comanda DROP USER 
10. 2. 5. Comanda CREATE ROLE 
10. 2. 6. Comanda ALTER ROLE 
10. 2. 7. Comanda GRANT pentru acordare privilegii sistem si roluri 
10. 2. 8. Comanda REVOKE 
10. 3. Acordarea de privilegii la nivel de obiect al schemei 
10. 3. 1. Comanda GRANT pentru privilegii obiect 
10. 3. 2. Comanda REVOKE pentru privilegii obiect 
10. 3. 3. Comanda SET ROLE

11. MANIPULAREA OBIECTELOR DE TIP SCHEMA
11. 1. Comanda CREATE TABLE 
11. 1. 1. Descrierea explicita a structurii unei tabele 
11. 1. 2. Creare tabele pe baza structurii altor tabele 
11. 2. Comanda ALTER TABLE 
11. 2. 1. Adaugarea de coloane si restrictii la nivel de coloana si tabela 
11. 2. 2. Modificarea definitiei coloanelor 
11. 2. 3. Stergerea, activarea sau dezactivarea restrictiilor 
11. 2. 4. Stergerea de coloane 
11. 2. 5. Modificarea numelui tabelelor 
11. 3. Stergerea unei tabele din baza de date 
11. 4. Lucrul cu vederei (view-uri) in Oracle 
11. 4. 1. Comanda CREATE VIEW 
11. 4. 2. Comanda DROP VIEW 
11. 4. 3. Comanda ALTER VIEW 
11. 5. Legaturi la baze de date 
11. 5. 1. Comanda CREATE DATABASE LINK
11. 5. 2. Comanda DROP DATABASE LINK 
11. 6. Vizualizare informatii despre obiectele bazei de date

12. ACTUALIZAREA DATELOR DIN TABELE 
12. 1. Comanda INSERT 
12. 1. 1. Introducerea de linii cu valori precizate in comanda sau in mod interactiv 
12. 1. 2. Introducerea de linii cu date preluate din alte tabele 
12. 1. 3. Introducerea de linii prin intermediul unei vederi sau subcereri 
12. 2. Comanda DELETE 
12. 3. Comanda TRUNCATE 
12. 4. Comanda UPDATE 
12. 5. Modul lucru tranzactional in Oracle 
12. 5. 1. Despre modul de lucu tranzactional 
12. 5. 2. Comanda SET AUTOCOMMIT
12. 5. 3. Comanda SAVEPOINT 
12. 5. 4. Comanda COMMIT 
12. 5. 5. Comanda ROLLBACK 
12. 5. 6. Comanda SET TRANSACTION 
12. 6. Tehnica blocajelor 
12. 6. 1. Clauza FOR UPDATE din comanda SELECT 
12. 6. 2. Blocarea reciproca a tranzactiilor 
12. 6. 3. Comanda LOCK TABLE 
12. 6. 4. Tranzactii autonome 
12. 7. Actualizarea unor coloane de tipuri deosebite 
12. 7. 1. Actualizarea coloanelor de tip Interval 
12. 7. 2. Actualizarea coloanelor de tip RAW, BLOB, BFILE si CLOB 
12. 8. Secvente de valori 

13. LIMBAJUL PROCEDURAL PL/SQL 
13. 1. Arhitectura unitatilor de program scrise in PL/SQL 
13. 2. Datele cu care lucreaza PL/SQL 
13. 2. 1. Domeniul obiectelor definite in sectiunea DECLARE
13. 2. 2. Contextul de utilizare pentru PL/SQL 
13. 2. 3. Variabile Non-PL/SQL 
13. 2. 4. Descrierea de obiecte intr-un bloc PL/SQL 
13. 2. 4. 1. Variabile simple 
13. 2. 4. 2. Variabile compuse 
13. 2. 4. 2. 1. Definirea variabilelor de tip inregistrare (RECORD) 
13. 2. 4. 2. 2. Date de tip colectie 
13. 2. 4. 2. 2. 1. Tablouri asociative 
13. 2. 4. 2. 2. 2. Tablouri incapsulate
13. 2. 4. 2. 2. 3. Vectori variabili 
13. 2. 5. Definire de constante intr-un bloc PL/SQL 
13. 2. 6. Expresii PL/SQL 
13. 2. 7. Despre functii PL/SQL

14. INSTRUCTIUNI SI FACILITATI DE BAZA IN PL/SQL 
14. 1. Instructiuni PL/SQL de manipulare a datelor din tabele 
14. 1. 1. Instructiunea SELECT PL/SQL 
14. 1. 2. Instructiuni de actualizare a tabelelor bazei de date  
14. 2. Exceptii intr-un bloc PL/SQL 
14. 2. 1. Instructiuni de definire exceptii utilizator 
14. 2. 1. 1. Instructiunea  EXCEPTION 
14. 2. 1. 2. Instructiunea  PRAGMA EXCEPTION_INIT 
14. 2. 2. Instructiuni de tratare exceptii 
14. 2. 2. 1. Instructiunea  WHEN 
14. 2. 2. 2. Instructiunea  RAISE
14. 3. Instructiuni de generare structuri alternative si ciclice intr-un bloc PL/SQL 
14. 3. 1. Instructiunea IF 
14. 3. 2. Instructiunea CASE 
14. 3. 3. Instructiunea LOOP 
14. 3. 4. Instructiunea EXIT 
14. 3. 5. Instructiunea WHILE 
14. 3. 6. Instructiunea FOR 
14. 3. 7. Instructiunea NULL 
14. 3. 8. Instructiunea GOTO 
14. 4. Cursori 
14. 4. 1. Cursorul sistem 
14. 4. 2. Cursori utilizator 
14. 4. 2. 1. Instructiunea CURSOR 
14. 4. 2. 2. Instructiunea OPEN 
14. 4. 2. 3. Instructiunea CLOSE 
14. 4. 2. 4. Instructiunea FETCH 
14. 4. 2. 5. Optiunea CURRENT OF in clauza WHERE 
14. 4. 2. 6. Cursor intr-o bucla FOR 
14. 4. 2. 7. Exemple de prelucrare a cursorilor 
14. 5. Prelucrari avansate de date in PL/SQL 
14. 5. 1. Facilitati Oracle de prelucrare a colectiilor 
14. 5. 1. 1. Popularea colectiilor cu date prin optiunea BULK COLLECT 
14. 5. 1. 2. Manipularea colectiilor cu date prin instructiunea FORALL 
14. 5. 2. Manipularea coloanelor de LOB in PL/SQL

15. SUBPROGRAME UTILIZATOR 
15. 1. Proceduri si functii utilizator stocate in baza de date 
15. 2. Proceduri si functii utilizator ca obiecte intr-un bloc sau subprogram 
15. 3. Recursivitatea procedurilor si functiilor utilizator 
15. 4. Pachete 
15. 4. 1. Specificatia pachetului 
15. 4. 2. Corpul pachetului 
15. 4. 3. Apelul obiectelor din pachete 
15. 4. 4. Supraincarcarea procedurilor si functiilor din pachete 
15. 5. Stergerea procedurilor, functiilor si pachetelor 
15. 6. Afisarea informatiilor referitoare la proceduri, functii si pachete

16. DECLANSATOARE (TRIGGERE) 
16. 1. Informatii generale despre declansatoare 
16. 2. Comanda CREATE TRIGGER 
16. 3. Comanda ALTER TRIGGER 
16. 4. Comanda DROP TRIGGER 
16. 5. Informatii despre triggere 
16. 6. Exemple de triggere 
16. 6. 1. Trigger INSTEAD OF pe o vedere 
16. 6. 2. Trigger pentru verificare unicitate cheie primara si tabela mutanta 
16. 6. 3. Trigger cu modificare in cascada 
16. 6. 4. Triggere cu stergere in cascada 
16. 6. 5. Triggere cu apel procedura utilizator si alte conditii de  validare 
16. 6. 6. Triggere cu clauza WHEN 
16. 6. 7. Triggere DDL 
16. 6. 8. Triggere cu erori 
16. 6. 9. Triggere Sistem 
16. 6. 10. Triggere sistem pe evenimente SERVERERROR 

17. MODELUL OBIECTUAL-RELATIONAL IN ORACLE 
17. 1. Elementele modelului obiectual-relational 
17. 2. Crearea tipurilor de obiecte si colectii 
17. 2. 1. Crearea tipurilor obiect 
17. 2. 1. 1. Comanda CREATE TYPE 
17. 2. 1. 2. Comanda CREATE TYPE BODY 
17. 2. 1. 3. Utilizarea tipurilor obiect 
17. 2. 1. 4. Informatii despre tipurile de date utilizator 
17. 2. 2. Stergerea tipurilor de date utilizator 
17. 2. 3. Crearea colectiilor 
17. 2. 4. Tabele relationale cu coloane de tip obiect
17. 3. Tabele obiect 
17. 4. Tabele cu coloane de tip vector variabil 
17. 5. Tabele cu coloane de tip tabela incapsulata 
17. 6. Tabele cu coloane de tip REF 
17. 7. Metode, supertipuri si subtipuri 
17. 8. Coloane si tabele obiect substituibile 
17. 9. Ordonarea datelor de tip utilizator 
17. 10. Modificarea structurii tipurilor de date utilizator

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.0533 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.