Coșul dvs este gol.
Ați uitat parola?
Nu aveți cont? Creați-l!

Psihologia dezvoltarii umane

Psihologia dezvoltarii umane
ISBN: 973-749-865-6
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 315
Format: 17x24
Categoria: Psihologie
40,00 RON
Disponibilitate: in stoc

DESCRIERE

....''Psihologia dezvoltarii umane''


Lucrarea de fata a Florindei Golu, intitulată sugestiv „Psihologia dezvoltării umane”, reprezintă o încercare reuşită, de înaltă ţinută ştiinţifică, de a răspunde, în termeni contemporani, acestor probleme complexe, spinoase, dar fascinante privind ivirea psihismului în zorii plămădirii fiinţei umane şi înscrierea evoluţiilor şi involuţiilor lui pe axa timpului, până la momentul final al vieţii.

Autoarea intuieşte şi demonstrează, cu o mare bogăţie de fapte şi argumente ştiinţifice, furnizate de literatura de specialitate consultată şi de rezultatele unor cercetări inedite, efectuate de ea însăşi, că la baza acestui proces de geneză psihică, rolul decisiv revine modului cum conlucrează factorii ereditari, ambientali şi educaţionali, văzuţi ca aflându-se într-o relaţie de întrepătrundere, coevoluţie şi modelare reciprocă.

Această optică metodologică – sistemică şi interacţionistă – străbate ca un fir roşu întreaga lucrare, regăsindu-se în forme specifice în cadrul analizei fiecărui stadiu al dezvoltării. Ea este utilizată de autoare ca fundament explicativ a ceea ce este comun, constant şi variabil pentru indivizii aparţinând aceleiaşi perioade de vârstă, dar, practic, aflaţi pe paliere diferite ale dezvoltării. Pe traseele dezvoltării se îmbină sistematic similarul, omogenul cu diferitul, generalul cu particularul şi cu unicitatea individualului.
Structurată pe douăsprezece capitole, lucrarea Florindei Golu oferă o viziune panoramică asupra spectacolului înlănţuirii ciclurilor vieţii, cu aspectele lor de contrast, schimbătoare, cu continuităţile şi discontinuităţile lor. Se insistă, cu temei, pe momentele tensionale, conflictuale, de criză, generatoare de noi motivaţii ale dezvoltării, care imprimă acesteia caracterul de proces frământat, dramatic, în contextul căruia individul se află într-o continuă şi febrilă căutare de sine. Vârstele şi stadiile dezvoltării sunt diferite, cu profiluri psihologice distincte, dar nu sunt delimitate strict, rigid, prin graniţe de netrecut.

Dimpotrivă, orice nou stadiu se prepară în sânul stadiului precedent şi oferă, la rândul lui, premisele trecerii către stadiul următor. De aici aspectul de istorie unică şi unitară a evoluţiei în timp a fiinţei umane, care rămâne tot timpul ea însăşi, identică cu sine, dar care, în acelaşi timp, acumulează şi asimilează variate modificări – cognitive, emoţionale, comportamentale, acţionale – adaptându-se la noile statute şi roluri pe care societatea i le scoate în cale pe fiecare nou palier de vârstă.

.................

Desigur că, încercând să se adaptezele la cerinţele şi prescripţiile sociale, actorii dezvoltării lunecă adesea pe panta anumitor derapări, abateri, deviaţii de la modelele psihocomportamentale expectate. Se produc aşa-numitele „erori de dezvoltare”, care, necorectate la timp, prin mecanisme educaţionale, pot sa-l coste scump pe individ, întârziindu-i evoluţia şi reducându-i potenţialul adaptativ în raport cu viaţa familială, profesională, personală.

Autoarea este foarte atentă la aceste posibile evoluţii deformate, anomice, le identifică, le semnalează celor interesaţi şi schiţează strategii ameliorative.

Dincolo de prim-planul analizei, care curge natural, fluent pe un făgaş structurat, am zice, algoritmic şi constant menţinut de autoare, construcţia lucrării conţine şi un plan secund, care îmbracă forma unor casete, tabele şi imagini, aferente textului, conţinând numeroase analize de caz, informaţii exemplificative, materiale iconice care dau suport şi substanţă tratării teoretice şi care determină ca, pe ansamblu, textul să devină foarte convingător, iar lectura lui foarte plăcută.
Autoarea evită stilul linear, simplist, superficial de biografiere descriptiv-narativă a evoluţiei psihice a omului şi trece la o abordare mai apropiată de realitate, îmbinând descrierea cu analiza explicativă aprofundată.


Această calitate, asociată într-o manieră fericită cu modul de conducere a discursului ştiinţific, care este unul concret, flexibil, atrăgător, convingător, determină ca portretul psihologic al omului, cu diversele lui componente, configurate şi eşalonate cronologic, să capete coerenţă, nuanţă şi culoare, să devină unul viu, impregnat de luminile, dar şi de umbrele proprii fiecărei perioade de vârstă şi definitoriu pentru fiecare individualitate în parte. Toate acestea credem că îl vor motiva pe cititor să zăbovească cu interes asupra textului şi să realizeze o lectură agreabilă şi profitabilă.
Lucrarea Florindei Golu se înscrie în tradiţia şcolii psihologiei româneşti, cu rezultate remarcabile în domeniul analizei longitudinale a evoluţiei omului, a modului cum face el diverse achiziţii psihice, cum le gestionează şi cum se preocupă de multiplicarea lor – analiză al cărei iniţiator şi exponent de marcă este prof. Ursula Şchiopu.
Recomandăm, cu toată căldura, cititorilor – psihologi şi nepsihologi – cartea Florindei Golu, având convingerea că vor găsi în ea atât o informaţie bogată, diversă, modernă despre dezvoltarea psihică a omului cât şi sugestii, metode şi tehnici de explorare a universului evolutiv al psihismului şi, implicit, de îmbunătăţire a performanţelor cunoaşterii de sine şi a altora.

Problematica dezvoltării, în general, a celei psihice, în special, a intrat demult în aria de preocupări a multor categorii de oameni de ştiinţă – filosofi, sociologi, antropologi, medici, biologi, psihologi, pedagogi – şi continuă să fie şi în prezent o permanenţă a unor studii complexe, interdisciplinare, axate pe investigarea aprofundată a mecanismelor genezei psihice şi a legităţilor care guvernează constituirea, evoluţia şi funcţionarea psihismului de-a lungul vârstelor omului.

Tema este de mare actualitate teoretică şi practică, deoarece desluşirea procesului de prefigurare timpurie, încă din perioada prenatală, a unor structuri psihice elementare şi apoi de îmbogăţire, maturizare şi diversificare a lor succesivă, pe parcursul vieţii individului, ne furnizează chei de înţelegere a ceea ce este constant şi variabil în devenirea psihologică a fiinţei umane, a ceea ce înseamnă normalitate şi abatere de la normalitate în acest proces.

Este evident că, în funcţie de imaginea pe care o avem asupra dinamicii interne a evoluţiei psihice – care începe în zorii copilăriei, continuă în adolescenţă şi se împlineşte la tânăr, adult şi vârstnic – se pot structura anumite modalităţi de raportare practică la personalitatea celui care se dezvoltă şi la conduita lui de răspuns specifică pentru un anumit segment de timp din istoria sa individuală.


CUPRINS:


Cuvant inainte 9

PARTEA INTAI

Capitolul I– Dezvoltarea umana 15

1.1. Aparitia psihologiei dezvoltarii. Conceptul de dezvoltare 16
1.1.1. Repere istorice in aparitia si evolutia psihologiei dezvoltarii 16
1.1.2. Conceptul de dezvoltare 21
1.2. Caracteristici ale dezvoltarii umane 26
1.2.1. Durata si stadialitatea dezvoltarii 26
1.2.2. Mecanisme si factori explicativi ai dezvoltarii 32
1.2.3. Metode de investigare 38
1.2.4. Teoriile dezvoltarii umane 44

Capitolul II– Perioada prenatala 49

2.1. Conceptia. Dezvoltarea prenatala 50
2.2. Influente prenatale. Factori de risc 55
2.3. Pregatirea pentru parentalitate 60

Capitolul III– Nasterea. Nou-nascutul (Stadiul sugarului) 61

3.1. Nasterea. Etapele nasterii 62
3.2. Depresia post-natala si legatura parinte– copil 65
3.3. Nou-nascutul 68
3.3.1. Caracteristicile generale ale nou-nascutului 68
3.3.2. Dezvoltarea motorie. Reflexele nou-nascutului 71
3.3.3. Dezvoltarea abilitatilor de invatare 74
3.3.4. Dezvoltarea perceptiva si intelectuala 77

Capitolul IV– Copilaria mica (anteprescolaritatea) 83

4.1. Repere generice ale dezvoltarii 84
4.2. Dezvoltarea cognitiva 87
4.3. Comunicarea si limbajul 90
4.4. Dezvoltarea emotionala. Atasamentul 96
4.5. Dezvoltarea psiho-sociala. Importanta climatului familial 101
4.6. Formarea constiintei de sine 104
Capitolul V– Prescolaritatea 107
5.1. Caracteristici generale ale perioadei prescolare 108
5.2. Cresterea fizica si dezvoltarea motorie 111
5.3. Dezvoltarea intelectuala 113
5.4. Limbajul si comunicarea cu ceilalti 117
5.5. Structurile emotionale si de personalitate ale prescolarului 119
5.6. Identitatea de gen, constanta si consistenta genului 129
5.7. Jocul 130
5.8. Invatarea la varsta prescolara 138

Capitolul VI– Mica scolaritate 143

6.1. Aspecte generale ale micii scolaritati. Dezvoltarea fizica si motorie 144
6.2. Dezvoltarea intelectuala 145
6.3. Dezvoltarea limbajului. Abilitatile de comunicare. Scris-cititul 149
6.4. Mediul scolar. Invatarea 155
6.5. Influente familiale 160
6.6. Dezvoltarea morala 168
6.7. Dezvoltarea sociala si de personalitate 170
6.8. Imaginea de sine. Stima de sine 176


Capitolul VII– Preadolescenta 183

7.1. Aspecte generale ale cresterii, dezvoltarii si maturizarii in
preadolescenta 184
7.2. Dezvoltarea cognitiva in perioada preadolescentei 189
7.3. Maturizarea afectiva, morala si de personalitate 194
7.4. Dezvoltarea sociala si de sine 196
7.5. Influente ale mediului scolar: expectatii si perceptii sociale 198

Capitolul VIII– Adolescenta 203

8.1. Evolutia conceptiilor si studiilor cu privire la perioada adolescentei.
Teorii 204
8.2. Caracterizarea generala a adolescentei 206
8.3. Dezvoltarea fizica. Impactul psihologic al transformarilor fizice 209
8.4. Dezvoltarea sociala si de personalitate 213
8.5. Criza de originalitate 215
8.6. Relatiile cu parintii si conflictul dintre generatii 219
8.7.„Cine sunt eu?” sau in cautarea identitatii de sine 221
8.8. Adolescenta– varsta conturarii optiunilor scolare si profesionale 227


PARTEA A DOUA


Capitolul IX– Tineretea 233

9.1. Crestere si maturizare personala 234
9.2. Dezvoltarea intelectuala 240
9.3. Dezvoltarea sociala si de personalitate 243
9.4. Stiluri de viata 249
9.4.1. Iubirea si cuplul 250
9.4.2. Casatoria 253
9.4.3. Divortul 256
9.4.4. Parentalitatea 257
9.5. Dezvoltarea vocationala. Alegerea carierei 260
9.5.1. Teoriile luarii deciziei vocationale 261
9.5.2. Stadiile implinirii vocationale 263
9.5.3. Alegerea profesiei 265

Capitolul X– Maturitatea 271

10.1. Caracterizarea generala a perioadei maturitatii 272
10.2. Functionarea intelectuala si creativa: declin sau productivitate? 274
10.3. Criza varstei de mijloc 275
10.4. Dezvoltarea sociala si de personalitate 276
10.5. Invatarea la varsta adulta, invatarea permanenta 279
10.6. Profesia si stresul ocupational 280


Capitolul XI– Batranetea 285

11.1. Particularitatile varstei 286
11.2. Teorii explicative ale procesului imbatranirii 291
11.3. Alternative pentru varstnici 292
11.4. Functionarea sociala si de personalitate 294
11.5. Implicatii sociale ale batranetii 297
11.6. Teoriile adaptarii la batranete 298

Capitolul XII– Sfarsitul vietii. Moartea 301
12.1. Conceptul de moarte 301
12.2. Diversitatea perceptiilor si atitudinilor fata de moarte 303
12.2.1. Perspective istorice si culturale 303
12.2.2. Perspectivele varstelor 304
12.3. Atitudini in fata mortii. Fazele mortii 305


Autor: Florinda Golu

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Categorii

Edituri

Top

Promoţii

Parteneri

SC REALCONS SRL
www.libraronline.ro

Promo

Dezvaluiri
Agenda Medicala 2017

Comenzi telefonice

Telefonul clientului:
0722.546.544
0757.319.090
Program:
L-V:9.00-17.30

Newsletter

Accesul clienţilor

Promo

Yoga - O calatorie in cautarea sinelui
Metoda de nastere prin yoga

Cărţi noi

Asistenţă online

asistenta Suntem deconectați
Created in 0.0998 sec
loader
Caut in catalog...
loader